?Verdorie,? zei Pierre toen ik binnentrad. ?Ik vind het toch wel wat vet dat zo'n boer met een stel hardgekookte eieren een fortuin verdient.?
...

?Verdorie,? zei Pierre toen ik binnentrad. ?Ik vind het toch wel wat vet dat zo'n boer met een stel hardgekookte eieren een fortuin verdient.? ?Welke boer met welke hardgekookte eieren ?? vroeg ik verwonderd. ?Heb je het dan niet gelezen ?? vroeg hij, mij in hoogste staat van verbazing aanstarend. ?Wat gelezen ?? zei ik. ?Wel, van die boer met die hardgekookte eieren,? zei hij fronsend. ?Vriend,? hijgde ik, ?dit gesprek kunnen we onmogelijk op deze wijze voortzetten,? terwijl ik naar mijn foedraal met pillen greep. ?We moeten ofwel vooruit of achteruit gaan, maar we kunnen niet voor eeuwig blijven rondtollen met die boer en zijn hardgekookte eieren.? ?Wel,? zei Pierre somber, ?een of andere rustieker heeft een machine uitgevonden om hardgekookte eieren te pellen en daarmee een klein fortuin vergaard en dat terwijl ik me de ziel uit mijn raap werk met dat perpetuum mobile en de zelfontbrandende sigaret.? ?Als ik jou was, zou ik de zelfontbrandende sigaret voorrang geven,? zei ik. ?Want aan dat perpetuum zitten te veel haken en ogen,? waarbij ik opzettelijk zweeg over de tweede wet der thermodynamica die van elk perpetuum mobile gekapt stro maakt, want ik heb ondervonden dat een waarheid die tegen iemand zijn haar ingaat, kwaad bloed zet, kijk maar het geval-Galilei. ?Hoe zit dat met die boer ?? vroeg ik nu mijn nieuwsgier gewekt was. ?Wel, 't is heel eenvoudig,? zuchtte Pierre. ?Er is zo'n boer die zit in de winter binnen zomaar door het venster te staren. Kom ik moet het je niet uittekenen, je hebt toch ook Boerenpsalm gelezen, hoop ik. Maar deze boer denkt niet aan zijn veld maar zijn gedachten zitten volgepropt met hardgekookte eieren en de vraag hoe die te pellen.? ?Dit lijkt me eigenlijk een ziekelijke toestand,? moest ik toegeven. ?Zover zou ik niet durven gaan,? zei hij. ?Ik kan het weten, want ik denk nu ook voortdurend aan hardgekookte en andere eieren.? ?Gelukkig bevatten gedachte eieren geen cholesterol,? lachte ik, ?of je stond er stijf van.? ?Ik zou mezelf wel kunnen voor het hoofd slaan,? jammerde hij. ?Ik eet ettelijke malen in de week eieren. Natuurlijk zachtgekookte geroerde en paardsogen komen niet in aanmerking om machinale bewerkingen mee uit te voeren. Het moeten er hardgekookte zijn, maar ook die eet ik veelvuldig en bovendien in onschuld. Ik denk of beter dacht nooit : hoe zou dit ei gepeld zijn, hoeveel tijd vraagt het om zo'n ei te pellen, hoeveel stuks gaan er bij het pellen verloren ? Niets van dit alles, ik schrokte de schijven ei van mijn Russisch ei, krabsla of eiersla en alle aanverwante gerechten naar binnen zonder een ogenblik stil te staan bij het pellen dier kippenvruchten dat er aan voorafging.? ?Maar jongen, u kunt zich geen numerieke voorstelling maken van wat er dagelijks aan dat hardgekookt goedje in de Belgische maag verdwijnt. Frituren en cafés in hun duizendtallen zijn de afnemers van de oervorm van het hardgekookt ei. Daar wordt het door bier- en hongerklanten zonder vormelijkheid of fiorituren zomaar in grote hoeveelheden naar binnen geslagen. Vergeet niet dat de beruchte catcher One-Man-Gang van 180 kilogram tijdens één zitting 37 eieren kon verzwelgen,? zei hij. ?Dan zijn we nog niet toe aan de haute cuisine. Die telt negentien gerechten die een koninklijke tafel mogen sieren met ronkende namen als Granville of Grimod de la Reynière waar zoetwaterkreeftjes bij te pas komen of Grand Duc die dan weer begeleid worden met truffels en aspergepunten. En er worden elke minuut nieuwe gerechten uitgevonden dus deze rustre maar pellen en pelmachines verkopen en geld binnenrijven.? ?Is er niets aan te vangen met gepocheerde eieren ?? probeerde ik hem te troosten. ?Bijlange na niet,? zei hij mistroostig. ?'t Zijn kwallen, zij hebben model noch consistentie. Neem daarentegen een hardgekookt ei. Welk een vormgeving, de Volkswagen Kever is er naar ontworpen. Men kan er bij wijze van spreken mee tennissen, Columbus heeft er Amerika door ontdekt, kortom dit ei valt niet te slaan.? ?Ik moet bekennen dat ik behalve eierpoeder, geen enkele ander vorm van ei ken waar nog een frank uit te slaan valt,? gaf ik toe. ?Toevallig kan het niet dienen voor je perpetuum mobile in de zin, de kip, het ei, de kip, enzovoort, zij hebben het gekund.? ?Spotter,? riep hij verbitterd. ?Een vriend zit in ei ! zo grote nood en dat komt me hier op eigen bodem het hart uithollen. 't Is om de nagedachtenis van je vader dat ik je'r niet uitgooi. Kom, laten we er een op drinken.? Zwaar beladen onder schuldgevoelens lepelde ik een glaasje advokaat uit, verzwijgend dat dit mengsel in de volksmond ?eiercognac? genoemd wordt, kwestie van het mes niet in de wonde te draaien. Gommaar Timmermans