'Ik had dat extra geld echt wel nodig', zei Anciaux. 'Bij de start van de regering is afgesproken dat het budget voor Cultuur en Sport mag stijgen van 2,7 naar ver boven de 3 procent van de totale begroting. Dat zijn de beruchte "Atoma"-afspraken: ze bestaan wel, maar niet op papier. Je moet er dus bij elke begrotingsopmaak voor knokken.'
...

'Ik had dat extra geld echt wel nodig', zei Anciaux. 'Bij de start van de regering is afgesproken dat het budget voor Cultuur en Sport mag stijgen van 2,7 naar ver boven de 3 procent van de totale begroting. Dat zijn de beruchte "Atoma"-afspraken: ze bestaan wel, maar niet op papier. Je moet er dus bij elke begrotingsopmaak voor knokken.'BERT ANCIAUX: Dat klopt. Maar afspraken moeten voor iedereen gelden. Als er geld is voor een cao in de witte sector en in het onderwijs, dan moet er ook geld zijn voor een cao in de cultuursector. Daar werken ook tienduizenden mensen. Cultuur is ook een harde sector. En eentje die groeit. De totale loonmassa in de sector ligt veel hoger dan de subsidies die wij erin steken. Bij de start van de onderhandelingen kreeg ik te horen dat er voor cultuur geen stijging voorzien was tot 2007. Dat was onaanvaardbaar. Ik heb er begrip voor dat we aandacht besteden aan de sociaal-economische dossiers, maar in het project van deze Vlaamse regering is de aandacht voor maatschappelijke problemen minstens even belangrijk. Investeren in cultuur, jeugd en sport is investeren in samenlevingsopbouw. ANCIAUX: Dat klopt. Dat is een voortdurende bekommernis. Niet dat ik daar moeite mee heb. Iedereen vertelt zijn verhaal, maar mijn prioriteiten liggen elders dan die van Frank Vandenbroucke. Dat geldt trouwens ook voor de andere partijen. Als Spirit niet bestond, zou er maar weinig aandacht zijn voor cultuur, jeugd en sport in de politiek. ANCIAUX: We kunnen het goed met elkaar vinden. Nu ben ik in het algemeen veel meer een ploegspeler dan een partijman in de regering. Ik heb ook veel meer contacten met Leterme dan andere ministers omdat ik de enige vertegenwoordiger van Spirit ben. ANCIAUX: Ik weet dat ik niet mag veralgemenen. Ik zie ook wel dat de CD&V van Leterme of Vandeurzen veel opener is dan de CD&V die Pieter De Crem belichaamt. ANCIAUX: Ik weet dat en ik moet daar voorzichtig in zijn. Spirit moet nu dringend volwassen worden en kinderen kweken. De gemeenteraadsverkiezingen zijn cruciaal. ANCIAUX: Ik vind niet dat er overal kartels moeten zijn. In Bredene is er een absolute SP.A-meerderheid. Daar heeft het geen zin om een kartel aan te gaan. Op andere plaatsen is een bundeling van krachten wel nodig om rechts en extreem-rechts af te blokken. Vergeet niet dat Spirit door het kartel zal kunnen opkomen op plaatsen waar het dat op eigen kracht niet kan. ANCIAUX: Dat valt nog af te wachten. Ik denk wel dat de relatie tussen SP.A en Spirit duidelijker zal worden. Geert Lambert en Johan Vande Lanotte zijn geen buddy's zoals ik en Steve dat wel zijn. Wij hadden de neiging om meningsverschillen weg te masseren, zodat ze onzichtbaar werden. Nu zal Spirit sneller afwijkende standpunten kunnen innemen en eigen accenten kunnen leggen. Dat is heilzaam. Misschien trekt dat andere angsthazen over de streep om ook in het kartel te stappen. We moeten absoluut bewijzen dat Spirit niet opgeslokt is door de SP.A, maar een eigen onafhankelijke koers vaart. Dat voorbeeld kan misschien inspirerend werken voor Groen! Door Karl van den Broeck