JA

Jos Geysels
...

Jos Geysels 'De grote kracht van het cordon sanitaire is dat het een duidelijk standpunt is. Er staat zwart op wit dat de Vlaamse democratische partijen geen coalitie zullen vormen met het Vlaams Blok, niet op gemeentelijk, noch op Vlaams of federaal niveau. Die duidelijkheid is een heel belangrijk signaal naar onze kiezers en daarom moet het cordon behouden blijven. Het is bovendien niet alleen een afspraak, maar ook een engagement. Ondanks de grote verschillen tussen de democratische partijen, zijn wij het over één zaak roerend eens: respect voor een democratisch minimum en het gelijkheidsprincipe. De opdeling tussen democratische partijen en het Vlaams Blok beperkt in geen geval de alternatieven van de kiezer. Door ons meerderheidsstelsel blijft de kiezer in de mogelijkheid om voor alle partijen te stemmen. Het cordon sanitaire is er sinds zijn oprichting niet in geslaagd om de electorale opgang van het Vlaams Blok te stuiten, maar dat was ook niet de voornaamste intentie. De bedoeling is vooral om de democratie te vrijwaren, en daar zijn we tot op heden wel in geslaagd. Het groeiend electoraat van het Vlaams Blok stemt mij ongerust, maar dat sterkt mij niet in de mening om het cordon sanitaire te verlaten. Om de opmars van de partij af te stoppen, moet er gekeken worden naar de oorzaken van hun succes. We moeten enerzijds een oplossing bieden voor de klachten van de mensen, en anderzijds het racisme blijven bestrijden. Ik hecht weinig geloof aan de theorie dat het Vlaams Blok zijn racistische en ondemocratische standpunten zal verlaten eens de partij in een gemeentebestuur of een regering zetelt. Het voorbeeld van Leefbaar Rotterdam gaat niet op. Wie de programma's van beide partijen naast elkaar legt, komt snel tot de conclusie dat er grote verschillen bestaan tussen het Vlaams Blok en Leefbaar Rotterdam. Bovendien zijn er ook voorbeelden die aantonen dat deze tactiek niet succesvol is. Extreem-rechts heeft in bepaalde gemeenten in Zuid-Frankrijk allerminst zijn standpunten aangepast. Ik wens de Vlaamse bevolking niet aan te doen wat daar allemaal gebeurd is.'Ward Beysen'In 1999 haalde het Vlaams Blok 600.000 stemmen. Wie weigert om met de verkozen mandatarissen te praten, negeert ook hun achterban en dus een groot deel van de bevolking. We moeten het cordon doorbreken om het politiek debat in Vlaanderen open te trekken. Bovendien zou er dan eindelijk opnieuw een normale coalitievorming kunnen plaatsvinden. Het cordon sanitaire heeft onder meer tot gevolg dat de sociaal-democraten sinds 1991 onafgebroken aan de macht zijn. Nochtans hebben ze in die periode de slechte verkiezingsresultaten opgestapeld. Hoe kleiner de electorale vertegenwoordiging van die partij, hoe groter haar macht werd. Voor een aantal partijen, waaronder de SP.A, is het cordon sanitaire een waarborg om te blijven deelnemen aan het beleid. Dat het Vlaams Blok een etnische breuklijn hanteert, is zijn verantwoordelijkheid. Als de partij mag deelnemen aan de verkiezingen, dan is het aan de kiezer om te oordelen wat kan en wat niet. De andere partijen behouden de vrijheid om met de partij samen te werken of niet, maar dat moet dan wel gebeuren op basis van inhoud en niet op basis van een vastgelegd mechanisme. Voor het Liberaal Appel is het Blok een tegenstander als een ander. Door ze in het verdomhoekje te plaatsen, moet de partij ook nooit verantwoording afleggen. Daar kan verandering in komen eens we het Vlaams Blok als een normale partij zullen beschouwen. Zolang de overige partijen volharden in hun boosheid, zullen veel Vlamingen voor de underdog blijven kiezen. Twee evoluties in het buitenland hebben inmiddels aangetoond dat het cordon sanitaire een verkeerde ingesteldheid is. In Rotterdam hebben de machthebbers na de eerste overwinning van Leefbaar Rotterdam de partij onmiddellijk opgenomen in het gemeentebestuur. Nu de ÖVP in Oostenrijk voor een tweede keer met de FPÖ regeert, is er geen protest zoals dat in 2000 het geval was. Die experimenten zijn na één legislatuur al bijna een verworven gewoonte geworden. Je ziet dat die extreme partijen, eens ze voor de verantwoordelijkheid geplaatst worden, hun radicale standpunten niet concretiseren. Ook met het Vlaams Blok zal dat zo zijn.'Kinderreclame via Nederlandse vergunning? Ja: 12,50% Nee: 87,50%'Door het cordon blijft de democratie gevrijwaard.''Het cordon is een waarborg om aan de macht te blijven.'