We zullen er eens een schep bovenop gooien zie, bij die ellendeling van een Van Hecke. Gaat ons een proces aandoen, nee maar. Ongetwijfeld een ideetje van Noël Slangen. De neoliberaal uit Kampala zegt dat hij op deze bladzijde systematisch in een slecht daglicht wordt gesteld, en dat hier over hem laster, leugens en onjuiste onwaarheden worden geschreven.
...

We zullen er eens een schep bovenop gooien zie, bij die ellendeling van een Van Hecke. Gaat ons een proces aandoen, nee maar. Ongetwijfeld een ideetje van Noël Slangen. De neoliberaal uit Kampala zegt dat hij op deze bladzijde systematisch in een slecht daglicht wordt gesteld, en dat hier over hem laster, leugens en onjuiste onwaarheden worden geschreven. Hoe komt hij daar in 's hemelsnaam bij? Het enige wat wij over hem hebben beweerd, is dat hij naast een rat, een leugenaar, een verrader en een bedrieger, ook een ziekelijke intrigant is die in welke groep hij ook functioneert binnen de kortste keren voor tweedracht en ruzie zorgt. Waar Van Hecke is gepasseerd, druipt het bloed nog jaren. Zijn dat leugens en laster? Neen, het is de beknopte samenvatting van zijn curriculum vitae. Al meer dan tien jaar leeft die knaap op kosten van CVP en EVP, en alles wat hij doet, is bijten in de hand die hem heeft gevoed. Heeft de CVP-Oosterzele kapotgemaakt, heeft de CVP-Oostende kapotgemaakt, heeft de CVP-nationaal kapotgemaakt, heeft bijna de EVP kapotgemaakt, en heeft zijn eigen NCD kapotgemaakt. Want reken maar dat ook de laatsten die in hem geloofden hun vertrouwen beschaamd zagen toen Van Hecke hen tegen alle afspraken in verplichtte om een lidkaart van de VLD te kopen. Wie dat niet doet? blijft dak- of werkloos achter. Bovendien is wat wij schrijven klein bier, vergeleken met wat de meesten die met hem hebben samengewerkt naderhand vertellen. Niet zo lang geleden mochten in TerZake Marianne Thyssen, Miet Smet en Marc Van Peel hun mening over Van Hecke geven. Met een licht voorbehoud voor Van Peel toch niet meteen politici die onbezonnen uit hun nek kletsen. Maar zelfs met een Waaslandse kerk als l'oeuil de Dieu dreigend in hun rug, konden zij niet anders dan Van Hecke afschilderen als... daar gaan we weer: een leugenaar, een bedrieger en een verrader. Wij citeren letterlijk. De heer Hubert Synaeve van het Oostendse ACW, homme au-dessus de tout soupçon, liet het al even letterlijk in De Zeewacht publiceren. Waar het een kolom verder werd bevestigd door vice-premier Johan Vande Lanotte, zij het dat die zich zoals we dat van hem gewoon zijn achter iets subtielere bewoordingen verborg. Dienen wij de heer Stefaan De Clerck aan te halen? Heeft ook hij niet betoogd dat Van Hecke, nochtans jarenlang een vriend en medestander, een gepatenteerde leugenaar is? Jazeker, dat heeft hij, gedenk het gsm-incident. Van Hecke mag van geluk spreken dat hij in onze chef-Wetstraat de laatste christen-democraat heeft die hem de hand boven het hoofd houdt. Wij hadden ooit een interessant artikel klaar over hoe de alimentatievergoeding van gewezen CVP-voorzitters wordt berekend. Mocht niet verschijnen! Hoe vindt u dat? Van censuur gesproken. 'Johan Van Hecke is de schoonste mens van de Wetstraat', snauwde Van Cauwelaert ondergetekende toe, 'en ik zal niet dulden dat gij zijn imago nog langer besmeurt met uw roddel. Hoe gij hier op de redactie zijt binnengekomen is mij een raadsel, maar over hoe ge gaat buitengaan heb ik een duidelijker idee. Gij suggereert dat madam Timmermans op kosten van de EVP en de EU reist. Kunt gij dat bewijzen?' 'Maar Rik, ze heeft met hem in Kaapstad gewoond. Dat Afrika-instituut werd toch betaald door de EVP-fractie. Lees haar columns in De Standaard en lees zijn website. Het is wel heel toevallig dat ze altijd samen dezelfde bestemmingen aandoen.' 'Daarvoor zijn ze man en vrouw jandoedel, dat verstaat gij als liberaal natuurlijk niet. De christelijke waarden van het huwelijk zijn u duidelijk niet vertrouwd.''Maar Rik, in die commissie EU-ACP, die volgens hem niet bestaat maar waarvan hij wel tweeënhalf jaar vice-voorzitter is geweest, dient hij één resolutie in en waarover gaat ze? Over kind-soldaten!''Dat bewijst niks. Meer: dat siert hem. En als ge in Oostende geen sterker voorbeeld kunt vinden dan die Synaeve, hou er dan maar over op.''Drieze Vermèze!''Wie?''Dries Vermeesch, gewezen CVP-schepen. Een alom gerespecteerd en integer mens, door Van Hecke genadeloos geliquideerd.''Wie zegt dat?''Van Hecke zelf, in De Zeewacht.' 'Dat zegt hij zelf!? En dat moet ik geloven? Luister man, ge houdt ermee op, ik wil op uw laatste bladzijde geen woord over Van Hecke meer lezen. En op het proces getuig ik tegen u.'Dat proces belooft dus enig spektakel te bieden. Het valt af te wachten of meester Hein Diependaele nog voor de verdediging van Van Hecke wil instaan, nadat ook hij op zijn beurt moest ondervinden in wat voor een farceur hij zijn vertrouwen had gesteld. Voor uw nederige dienaar pleit uiteraard meester Leon Martens, die al zovele Knack-redacteurs op meesterlijke wijze uit de gevangenis heeft gehouden. En voor de morele kant van de zaak doen wij een beroep op meester Piet Van Eeckhaut, die ongetwijfeld zal aanhalen dat het ontmaskeren van charlatans als Van Hecke een innerlijke dwang is die wij niet kunnen weerstaan. Hij ook niet trouwens. Als iedereen een beetje wil meewerken, staan we nog op de rol vóór de zaak Slangen versus Draulans. Daarom langs deze weg een oproep: willen alle mensen die iets lelijks over Van Hecke weten het ons per brief of per mail melden? Waar of niet waar, dat speelt geen rol, wij publiceren het allemaal, anonimiteit gegarandeerd. En wil al wie door Van Hecke is belogen en bedrogen de dag van het proces komen getuigen? We zullen maar al de grote zaal van het justitiepaleis reserveren. Nadien trakteert meester Martens op pannenkoeken. Koen Meulenaere