In 'Voortbestaan Zolder wordt bedreigd' (Knack nr. 25) word ik als volgt geciteerd: 'We riskeren een veroordeling, want momenteel doen we op donderdagen gewoon verder zoals vroeger.' Dat lijkt me niet helemaal correct weergegeven. Het is uiteraard niet zo dat Circuit Zolder het arrest van de Raad van State naast zich neerlegt en 'gewoon verder doet' zoals in de tekst gesuggereerd wordt. Circuit Zolder heeft daarentegen, als gevolg van de betekening van het arrest van de Raad van State, meteen contact...

In 'Voortbestaan Zolder wordt bedreigd' (Knack nr. 25) word ik als volgt geciteerd: 'We riskeren een veroordeling, want momenteel doen we op donderdagen gewoon verder zoals vroeger.' Dat lijkt me niet helemaal correct weergegeven. Het is uiteraard niet zo dat Circuit Zolder het arrest van de Raad van State naast zich neerlegt en 'gewoon verder doet' zoals in de tekst gesuggereerd wordt. Circuit Zolder heeft daarentegen, als gevolg van de betekening van het arrest van de Raad van State, meteen contact opgenomen met de bevoegde politieke en milieu-instanties om de bedrijfsvoering op wettelijke basis te vrijwaren. De tekst van het ministerieel besluit-Tavernier is opnieuw op zijn juridische inhoud getoetst. Dat besluit-Tavernier van 2004 omschrijft immers precies in welke omstandigheden er een beperking wordt aangebracht aan de basismilieuvergunning, die van minister Dua uit 2000 die - ik kan dit niet genoeg onderstrepen - in consensus met de buurtbewoners werd geschreven en waarbij een evenwicht werd bereikt tussen de belangen van Circuit Zolder en die van de omwonenden. Het bewuste onderwerp van het ministerieel besluit-Tavernier betreft de 'vrije trainingen' die door Circuit Zolder op donderdagen sinds mensenheugenis werden georganiseerd. Sinds de betekening van het arrest van de Raad van State organiseert Circuit Zolder echter geen 'vrije trainingen op donderdagen'. In de plaats daarvan werd intussen op bepaalde donderdagen een 'Open Time Competition' georganiseerd. Dit zijn wedstrijden die officieel werden verreden onder auspiciën van de RACB Sport, de nationale autosportfederatie. Het ministerieel besluit-Tavernier spreekt immers niet over het houden van competities op donderdagen, enkel over het organiseren van 'vrije trainingen' en vermeldt verderop ook 'onder auspiciën van de VAS', de Vlaamse autosportfederatie. Op andere dagen werd het circuit exclusief verhuurd aan derden, waardoor per definitie geen 'vrije trainingen' konden plaatsvinden. Het ministerieel besluit-Dua, dat voor alle niet door Tavernier gewijzigde omstandigheden immers van kracht blijft, laat in de door de vergunning omschreven omstandigheden op donderdagen activiteiten toe met vrije geluidsemissie. De activiteiten die Circuit Zolder sinds de betekening van het arrest van de Raad van State organiseert, worden door het ministerieel besluit van Tavernier niet genoemd. Bijgevolg worden zij door de basismilieuvergunning van minister Dua geregeld en toegestaan. Roger Dejaeghere, algemeen directeur Circuit Zolder