Bij Knack gaan we niet over één nacht ijs. Vooraleer wij iets schrijven - we hebben het nu over de betere cheffen en redacteurs en uiteraard niet over onszelf - is de zaak grondig onderzocht. En als dat zijn tijd vraagt, dan krijgt dat zijn tijd. Chris De Stoop is al twee jaar bezig met het schrijven van zijn eerstvolgende reportage. Maar het zal er dan ook op zijn, wees daarvan overtuigd.
...

Bij Knack gaan we niet over één nacht ijs. Vooraleer wij iets schrijven - we hebben het nu over de betere cheffen en redacteurs en uiteraard niet over onszelf - is de zaak grondig onderzocht. En als dat zijn tijd vraagt, dan krijgt dat zijn tijd. Chris De Stoop is al twee jaar bezig met het schrijven van zijn eerstvolgende reportage. Maar het zal er dan ook op zijn, wees daarvan overtuigd.Enkele weken geleden sloeg onze chef-wetenschappen alle records, door eindelijk zijn verslag over de bouw van de piramide van Gizeh in te leveren. Na vierduizend jaar! Over geen enkel stuk in Knack is langer nagedacht. En weinige hebben zoveel boosheid bij de lezers gewekt. Draulans is nochtans een en ander gewoon. Ontmaskert moordenaars, onthult financieel gemats, weerlegt wetenschappelijke dogma's, waarschuwt voor de grote droogte terwijl de mensen hun meubelen door het dakvenster zien buitendrijven, en ontdekt levensgevaarlijke amoeben in het drinkwater van Mol. Maar met zijn piramides ging hij een stap te ver. Wat daarover aan brieven is binnengekomen tart alle verbeelding. Misjoe Verleyen, onze chef-post, zag zich ten langen leste verplicht om het artikel van Draulans te lezen. Zo ver had niemand van ons het gedreven, maar de bedreigingen waarmee de briefschrijvers hun protesten opsierden, zorgden na een tijdje voor ongerustheid op de hele redactie.De overpopulatie in onze gevangenissen is voor een groot deel in de hand gewerkt door onze chef-wetenschappen, die meer mensen heeft doen veroordelen dan de gemiddelde openbare aanklager. Maar die slachtoffers stellen zich doorgaans deemoedig op. Ze schrijven een briefje om zich te verontschuldigen, en beloven dat ze het niet meer zullen doen. Niemand heeft het ooit in zijn hoofd gehaald verwijten te gaan maken. Daar is nu verandering in gekomen. De ergste bandieten zijn beleefde jongens in vergelijking met de doorsnee professor Egyptologie. Een kleine bloemlezing. 'Lang geleden dat ik zo'n onbenullig artikel heb gelezen.' 'De reportage mist haar doel en staat vol fouten.' 'Î[îñÉ ï@÷Î[ æÆ ÅÆß É Tel. í­.' 'Deerniswekkend gewauwel.' 'Schandelijke desinformatie, Knack onwaardig.' 'De auteur schrijft zonder kennis van zaken en is bovendien een egotist.' Achter deze laatste brief vermoedde Draulans dan wel de hand van onze chef-boeken, maar ook de toon van alle andere verbolgen reacties liet weinig aan de verbeelding over. Wat stond er in dat stuk, dat zo vele mensen zo kwaad zijn geworden? U weet dat de piramide van Gizeh gebouwd is in de jaren drieduizend vijfhonderd vóór Christus. Sommigen spreken dat tegen, maar aan hun domheid besteedt onze chef-wetenschappen geen aandacht. De vraag die zich opdringt, maar die niemand durft te stellen, is deze: hoe hebben ze die gebouwd, die piramides? Waar kwamen de gigantische brokken steen vandaan, wie heeft ze op elkaar gemetseld? Slavernij? Ja, maar wie al eens voor een piramide heeft gestaan zal getuigen: dat fiks je niet eens met een miljoen slaven. Wij hebben altijd gedacht dat het andersom is gebeurd. Dat men die blokken niet op elkaar heeft gestapeld, maar dat men de grond eromheen heeft weggegraven. Onder leiding van een prehistorische Joan Dewinne. Tenslotte zijn ook de getuigenheuvels in West-Vlaanderen overgebleven na eeuwenlange erosie van de rest. Of heeft u zich nooit afgevraagd wat de Kemmelberg ligt te doen in het vlakke land dat het onze is?De revolutionaire theorie van Draulans luidt als volgt. Wij vereenvoudigen enigszins. Geloof, om te beginnen, niet dat de piramides een 'handtekening' van een buitenaardse beschaving zijn. Een replica van het sterrenbeeld Orion, die ook op Mars wordt aangetroffen. Onzin! Kolder, aldus onze chef-wetenschappen. Die erop wijst dat er geen buitenaardse beschaving bestaat. En de binnenaardse beperkt zich tot Dessel en buurgemeenten. Uitgezonderd evenwel Mol, waar het drinkwater niet proper is en de burgemeester evenmin. Onze chef-wetenschappen is van Dessel. Meer bepaald van Dessel Sport, niet van Witgoor. Als Mateso of Nouhaz te hoog mikken, ligt ten huize Draulans de veranda aan diggelen. Toch vallen naievelingen die in ufo's geloven nog te verkiezen boven amateurarcheologen, een vreselijke categorie mensen. Neem nu Robert Bauval, die aan de hand van geologische en paleoklimatologische informatie besluit dat de piramides dateren van tienduizend vóór Christus. Terwijl er toen geen schrift was. Hoe konden de architecten dan hun plannen tekenen? Tenzij ze het zonder deden, zoals bOb Van Reeth. Dat de afslijting van de sfinx te wijten zou zijn aan een gigantische zondvloed, is helemaal te gek voor woorden. Een zondvloed, in de woestijn! Onze chef-wetenschappen is formeel: die slijtage is te wijten aan chemische verwering, net als bij Louis Tobback. Veel sfinxen bestaan trouwens uit natuurlijke rotsformaties die naderhand wat zijn bijgeschilderd. En de piramides zijn in fasen geconstrueerd, met tussenin vaak vele eeuwen waarin niets gebeurde. Bouwverlof. Er is eerst op kleinere schaal geëxperimenteerd, de techniek van de funderingen werd voortdurend bijgeschaafd, de trapvorm bewees gaandeweg zijn stevigheid. En nadat de piramide van Dasjoer was ingezakt schakelde men over van klei naar steen, en later naar brics van De Simpel. Het idee van de grafkelder is dan weer ontstaan toen de eerste gestorven farao's binnen de week verorberd bleken door hyena's. Om het lijf van de aflijvige meer bescherming te bieden, werden graven in steen gemaakt. De ene wenste al een iets groter graf dan de andere, en de farao wou het grootste. François Mitterrand zou een schitterende farao geweest zijn. Geloof ook niet in het sprookje van de zandhelling om de stenen naar boven te krijgen.Op dit tere punt eindigt het artikel. Wij begrijpen nu veel, maar helaas nog altijd niet hoe de piramides gebouwd zijn. Maar volgens onze chef-wetenschappen is dit thema te actueel, om nu al definitieve conclusies te trekken. Koen Meulenaere