Een rubriek die op onze redactie steeds weer voor moeilijkheden zorgt, is Pro en Contra, vooraan naast Ian. Niet dat niemand ervoor wil schrijven, integendeel. Het probleem is dat de meeste redacteurs zelf pro of contra zijn, meestal contra, en allerminst geneigd de tegenpartij aan het woord te laten. Bij Knack maken wij ons er niet van af met twee klokken te laten luiden en dat dan objectiviteit te noemen. Wij verkondigen de waarheid en wijken daar geen duimbreed van af, zelfs niet als de feiten radicaal het tegenovergestelde aantonen.
...

Een rubriek die op onze redactie steeds weer voor moeilijkheden zorgt, is Pro en Contra, vooraan naast Ian. Niet dat niemand ervoor wil schrijven, integendeel. Het probleem is dat de meeste redacteurs zelf pro of contra zijn, meestal contra, en allerminst geneigd de tegenpartij aan het woord te laten. Bij Knack maken wij ons er niet van af met twee klokken te laten luiden en dat dan objectiviteit te noemen. Wij verkondigen de waarheid en wijken daar geen duimbreed van af, zelfs niet als de feiten radicaal het tegenovergestelde aantonen. Elke week als onze directeur het onderwerp van Pro en Contra bekend maakt, altijd een spannend en plechtig moment, valt de redactie vanzelf uiteen in een kamp voor en een kamp tegen, waarbij de ruzies vaak hoog oplaaien. Sinds een spijtig incident tussen onze chef-boeken en onze chef-buitenland zijn messen en peperspray op de vergadering verboden. We mogen zonder overdrijven stellen dat Pro en Contra, na het Woord Vooraf, de delicaatste rubriek van Knack is. Slechts de betere redacteurs mogen er de pen in hanteren. Enige tijd geleden gaf onze hoofdredacteur uw dienaar de opdracht. ?Na vijf jaar stage wordt het tijd dat we een keer uittesten wat gij zoal hebt opgestoken van alle wijze raad die ik en anderen in uw hoofd hebben proberen te pompen,? aldus Hubert Van Humbeeck. Die het risico beperkte door de kopij twee dagen vóór de deadline op zijn bureau te eisen. Het was de week waarin de scheiding tussen prins Charles en prinses Diana officieel betekend zou worden, waarna Charles eindelijk zou kunnen trouwen met de beminnelijke en bevallige Camilla Parker-Bowles, zelf in afwachting alvast weggelopen van haar echtgenoot Andrew. Heel Engeland stond in rep en roer over de vraag of Camilla desgevallend koningin kon worden. Na dagen intens telefoneren hadden wij een uitgesproken mening pro, en een uitgesproken mening contra te pakken. Niet zonder trots leverden wij volgende tekst in bij de hoofdredactie. CAMILLA PARKER-BOWLES BRITSE KONINGIN ? Prins Charles : En waarom niet ??Dat iedereen eens in zijn eigen pot kijkt hoe zwart het daar is, in de plaats van altijd in de mijne te willen roeren. De beledigingen aan Camilla die ik al heb moeten horen, hadden elke andere man tot geweld gedreven. Mijn eigen broer, prins Andrew, heeft mij ooit gevraagd wat ik toch zag in die platte vla. In die bewoordingen. Andrew is vroeger naar een public school geweest. Hij had natuurlijk recht van spreken, met zijn Koo Stark. Ik wil u wel verklappen dat ik hard heb moeten lachen toen zijn eigen vrouw bloot op de voorpagina's verscheen, terwijl die John Bryan in haar tenen lag te bijten. Haha, Andrew heb ik daarna niet meer gehoord. Waarom het volk meer sympathie heeft voor die zenuwenlijdster van Spencer dan voor Camilla, gaat mijn pet te boven. Oh ja, ze is jonger en sommige mannen die hun eisen niet al te hoog stellen, vinden haar misschien aantrekkelijk. Maar ik heb alles gezien nietwaar, en ik kan u toevertrouwen dat dat zo indrukwekkend niet is. Bovendien, wat ik in een vrouw zoek, is het innerlijke. Vandaar dat ik het ooit over een tampon heb gehad. Dat was natuurlijk in overdrachtelijke zin. Kapitein Parker-Bowles heeft overigens niet veel redenen tot klagen mijn gedacht. Om te beginnen kan hij nog geen konijn omver schieten, wat ons niet heeft belet hem in het leger zo hoog te promoveren als maar enigszins mogelijk was. Ten tweede : als de rechter hem een percentje op de Civiele Lijst als alimentatie geeft, is zijn broodje toch gebakken, of niet ? Hij heeft er dus alle belang bij te zwijgen. Wat de formele kant van de zaak betreft : hij of zij die getrouwd is met de troonsbestijger, is koning of koningin. Punt andere lijn. Tante Margaret is ook gescheiden. Mijn grootnonkel Edward is met een gescheiden vrouw getrouwd, een Amerikaanse nog wel. En Hendrik de Achtste had zes vrouwen, waarom zou ik er dan geen twee mogen hebben ? Pas op, er waren er toen ook die dachten kritiek te mogen geven. Cromwell om er maar één te noemen. Onder de guillotine en gedaan met de kritiek. Voilà. Zo deed nonkel Hendrik dat. Ze mogen het in hun oren knopen, vooral in Canterbury, want als ik zelf baas ben van de Anglikaanse kerk, wie gaat er mij dan tegen houden ? Als ze niet oppassen, maak ik Karel Dobbelaere kardinaal. Of Rik Devillé.? Andrew Parker-Bowles : Jamais.?Als de Britse monarchie ook dit schandaal nog wil tolereren, haalt ze in de volgende poll de twintig procent niet meer. Wat scheelt er toch met die gasten ? Dat moet een godganse dag niets anders doen dan golf spelen of paardrijden, dat is zo rijk als de zee diep, en nog heeft dat niet genoeg. Andermans vrouwen lastig vallen. Dat ze hun tampon willen zijn, wat voor wansmakelijke taal is dat ? 's Nachts in het slijk onder een perenboom liggen rollebollen, zijn dat manieren ? En ondertussen is de ene zijn vrouw aan een financieel adviseur aan het frunniken, en die van de andere gooit zich van de trap of geeft de hele avond hijgtelefoons naar een legermajoor. Zoiets moet dus regeren over het Gemenebest, welwel. Ik heb mijn hele leven in dienst gesteld van het Britse volk. Rule the waves, hoe zou het kunnen zonder de militairen die hun hachje op het spel zetten ? Of was het misschien prins Charles die de Argentijnen uit de Falklands heeft gejaagd ? En de slag bij Trafalgar, wie heeft die gewonnen ? Maar terwijl wij op zee of in de woestijn vijf weken zonder eten knokken tegen de barbaren, komen de heren van Buckingham Palace onze vrouwen bepotelen. De bekendste hoorndrager van Engeland, hebben ze mij al genoemd. En hij dan, met majoor Hewitt ? Als de mijne een rottweiler is, dan was die van hem een loopse poedel. De mensen hebben hun buik vol van de Windsors. Hebben zich een fortuin bijeen gestolen dat in de hele wereld zijn gelijke niet heeft, en alsof zoiets nog niet volstaat menen ze ook dat elke persoon hen als lijfeigene toebehoort. Het Britse volk is die streken beu. En ik zeker. Sommigen strooien al rond dat onzen Tom niet van mij zou zijn. Eerlijk gezegd begin ik zelf soms te twijfelen. Als hij naar school fietst met tegenwind, rijdt hij achteruit. Hadden ze die Charles indertijd gehouden in het internaat waar prins Philip hem had ingestopt, er zou minder kwaad geschied zijn.? TOEN WIJ WOENSDAGOCHTEND nerveus de nieuwe Knack opensloegen was het alsof het dak op ons hoofd viel. Pro en Contra bleek te gaan over de Vlaamse verankering. Paul Van Grembergen tegen Luc Vansleteren. Koen Meulenaere