In 'Vlaamse leerlingen: braaf maar passief' (Knack nr. 45) beweert de auteur onder andere dat Vlaamse scholieren zich te weinig engageren, ondanks een goede kennis van de...

In 'Vlaamse leerlingen: braaf maar passief' (Knack nr. 45) beweert de auteur onder andere dat Vlaamse scholieren zich te weinig engageren, ondanks een goede kennis van de democratie en een groeiende tolerantie tegenover minderheden. Daarbij zou ik enkele kanttekeningen willen plaatsen. Ten eerste houdt men te weinig rekening met andere verplichtingen, zoals huistaken en buitenschoolse engagementen, die veel tijd innemen in het dagelijkse leven van de scholier. Ten tweede zouden voorbeelden van schools engagement zoals in het artikel vermeld (zich verkiesbaar stellen voor de leerlingenraad, actievoeren voor een beter leefklimaat, meewerken aan de schoolkrant) ook meer ondersteund mogen worden door de school. Een school zou het engagement van haar leerlingen kunnen compenseren, bijvoorbeeld door de werklast van enkele vakken te verlichten.