HUBERT COOREMAN
...

HUBERT COOREMAN"Uiteindelijk zal de centralisatie van de reispassen tot een verbetering van de dienstverlening leiden. En geen achteruitgang, zoals Johan Sauwens beweert. De vele diefstallen in gemeentehuizen maken immers dat het Belgische paspoort minder waarde krijgt, minder betrouwbaar wordt. Wat er op termijn toe kan leiden dat we voor buitenlandse reizen een visum moeten aanvragen. En dat is pas vervelend, want dan moeten we wachten op paspoort én visum, en ook nog eens dubbel betalen. Een visumplicht betekent ook: een waslijst van vragen invullen, een hoop persoonlijke gegevens vrijgeven. Dat wij Belgen ons op dit moment zo makkelijk in het buitenland kunnen verplaatsen, is precies omdat ons paspoort nog als vrij betrouwbaar geldt. Maar die goede reputatie zorgt er natuurlijk ook voor dat onze paspoorten gegeerd zijn bij dieven en fraudeurs. Een gecentraliseerde aanpak dringt zich dan ook op. Volgens veiligheidsinstanties valt deze oplossing te verkiezen boven het plaatsen van veilige kluizen in het gemeentehuis, zoals Sauwens voorstelt. Problemen van vertraging zullen er niet komen. De meeste mensen vragen hun paspoort trouwens ruim van tevoren aan. Wie er toch heel dringend een nodig heeft, kan die via een spoedprocedure binnen de twee werkdagen krijgen. Wanneer een familielid in het buitenland zwaar verongelukt, kan men zelfs binnen enkele uren vertrekken, dankzij de spoedprocedure om humanitaire redenen. Het begrip "humanitaire redenen" kan trouwens ruim worden ingevuld, zodat voor iedereen wel snel een oplossing kan worden gevonden. Wie gebruikmaakt van de spoedprocedure, zal daarvoor moeten betalen, maar niet veel. Een precies bedrag is nog niet vastgelegd. De nieuwe regeling is dezelfde als die voor de identiteitskaarten. Die worden ook centraal aangemaakt en verdeeld. En niemand die zich daar vragen bij stelt of erover klaagt. Ik ben ervan overtuigd: over een paar maanden zal niemand zich nog druk maken over deze maatregel."JOHAN SAUWENSDe centralisatie van reispassen betekent een grote stap achteruit in de dienstverlening aan de burger, vindt burgemeester van Bilzen Johan Sauwens (VU), die om een opschorting van de maatregel vraagt. Het probleem van de diefstallen kan volgens hem beter worden aangepakt via de installatie van veilige kluizen. "Deze maatregel roept om protest. Want de permanente vraag van de burger naar een snellere dienstverlening wordt beantwoord met een regeling die alleen maar voor vertragingen zorgt. Wie heel dringend een paspoort nodig heeft, komt zo in de problemen. Ik denk aan mensen die hun vakantie "last minute" hebben geboekt of zakenlui die vrijdagmiddag te horen krijgen dat ze maandag naar Sri Lanka moeten vertrekken. Via een speciale spoedprocedure kan men nog wel snel aan een reispas komen, maar daar moet extra voor worden betaald en het staat nog niet vast hoeveel. Op die manier worden de lagere inkomens benadeeld, en dat is oneerlijk. De gemeente kan in dringende gevallen een flexibiliteit aan de dag leggen die bij een gecentraliseerde aanpak onmogelijk is. Ik maak er geen publiciteit voor, maar als ik opgebeld word door een Bilzenaar die vergeten is om tijdig zijn reispas aan te vragen, kan ik nog snel voor een oplossing zorgen. Vanaf september kan dat niet meer. Bovendien: door dit soort beslissingen, rest ons als gemeente uiteindelijk alleen nog een postbodefunctie. Maar het zijn wel de loketbedienden in de gemeente die de schuld zullen krijgen van de vertragingen. Terwijl we net ons best doen om zo klantvriendelijk mogelijk te zijn. In Bilzen stellen we onze diensten tijdens de zaterdagvoormiddag open en we hebben de zomerdienst afgeschaft om mensen permanent te bedienen. Ik vind dat minister Derycke ons nu een hak zet. Ik erken het probleem van de diefstal van paspoorten uit de gemeentehuizen, alleen heeft Derycke voor de verkeerde oplossing gekozen. Nu zullen Securitas-wagens heen en weer rijden met de paspoorten. De recente gebeurtenissen hebben echter toch aangetoond dat die transporten niet altijd veilig zijn. Het installeren van een veilige kluis of het beperken van de voorraden zou meer heil brengen. Uit de reactie van collega-burgemeesters leid ik af dat er een algemeen ongenoegen heerst over de centralisatie. Ik hoop dat we de maatregel kunnen bijsturen. Ongedaan maken, zeg maar."Opgetekend door Bart Vandormael