Het Corporate Funding Programme (CFP) ontstond een zevental jaar geleden en is in feite een samenwerkingsverband tussen bedrijven en ngo's die samen duurzame ontwikkeling in het Zuiden willen bevorderen. Het CFP zamelt fondsen in bij bedrijven en steunt daarmee projecten in het Zuiden, maar het heeft ook kant-en-klare ontwikkelingsprojecten in de aanbieding, uitgewerkt en aangeleverd door ngo's, die belangstellende bedrijven dan financieel kunnen ondersteunen.
...

Het Corporate Funding Programme (CFP) ontstond een zevental jaar geleden en is in feite een samenwerkingsverband tussen bedrijven en ngo's die samen duurzame ontwikkeling in het Zuiden willen bevorderen. Het CFP zamelt fondsen in bij bedrijven en steunt daarmee projecten in het Zuiden, maar het heeft ook kant-en-klare ontwikkelingsprojecten in de aanbieding, uitgewerkt en aangeleverd door ngo's, die belangstellende bedrijven dan financieel kunnen ondersteunen. Menig ontwikkelingsexpert heeft tegenwoordig vragen bij projectgestuurde ontwikkelingshulp, maar Luc Bonte, die op 23 juni bij CFP de fakkel overneemt van voorzitter Fons Verplaetse, denkt dat bedrijven en ngo's met goedgemikte projecten samen juist nuttig werk kunnen verrichten. Bonte woont en werkt sinds enkele maanden in Zuid-Afrika. Hij kwam met het CFP in contact in 2005. 'Ik werkte toen bij Sidmar, stichtend lid trouwens van het CFP. Via het CFP kreeg ik vervolgens de kans om een inleefreis te maken naar Mali en dat heeft diepe indruk op me gemaakt. Ik ben teruggekeerd met het verlangen mijn steentje bij te dragen tot duurzame ontwikkeling in het Zuiden.' Kort daarna werd Bonte ook gevraagd om de leiding op zich te nemen van de ArcelorMittalvestigingen in Zuid-Afrika. Bonte staat daar voor de zware taak opnieuw rust te brengen in bedrijven die moeilijke jaren van herstructureringen achter de rug hebben. Hij moet ook een antwoord zien te vinden op de milieuoverlast die de vestigingen veroorzaken, initiatieven ontplooien op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen - ArcelorMittal is bijvoorbeeld actief in scholing en opleiding - en een ambitieus expansieplan ten uitvoer brengen. Hoewel Zuid-Afrika relatief ontwikkeld is en weleens 'de Verenigde Staten van Afrika' wordt genoemd, is Bonte toch geschrokken van de enorme kloof tussen arm en rijk in het prachtige land. Ook is er een schrijnend tekort aan geschoold personeel. Na de recente onlusten, waarbij arme zwarte Zuid-Afrikanen buitenlandse immigranten en gelukzoekers te lijf gingen, moest zijn bedrijf 150 recent aangeworven Zimbabwanen onder politiebegeleiding van en naar het werk brengen. Als kersverse CFP- voorzitter benadrukt Bonte dat het CFP ook een belangrijke brugfunctie vervult tussen ngo's en bedrijven én 'een netwerk is van gelijkgestemde bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel voeren'. MEER INFORMATIE OP WWW.CFP.BE Han Renard