Als dat volkje van de loge nog over een minimum aan fatsoen beschikt, iets waarop wij eerlijk gezegd geen geld durven te verwedden, dan wordt Siegfried Bracke deze week het atelier uitgejaagd. Of de tempel, of de werkplaats, of hoe die krochten ook mogen heten waar die lui hun gekostumeerde bals houden.
...

Als dat volkje van de loge nog over een minimum aan fatsoen beschikt, iets waarop wij eerlijk gezegd geen geld durven te verwedden, dan wordt Siegfried Bracke deze week het atelier uitgejaagd. Of de tempel, of de werkplaats, of hoe die krochten ook mogen heten waar die lui hun gekostumeerde bals houden. Hebt u dat gelezen, vorige week in dit blad? Bracke laat zich door het Vlaams Belang betalen! Het is onze chef-Wetstraat die het heeft uitgebracht. Als hij in het weekend, na weer een week vol conflicten, even gaat uitblazen in zijn charmante buitenverblijf in Knokke, mag Van Cauwelaert graag een wande- lingetje naar Heist maken, waar hij dan in Cultureel Centrum Scharpoord een aperitief gaat nuttigen. Hij wist niet wat hij zag, toen hij daar twee zondagen geleden Siegfried Bracke opmerkte, in het hem blijkbaar weldoende gezelschap van Filip Dewinter en Frank Vanhecke. Onze chef-Wetstraat, het is sterker dan hemzelf, schuifelde uit nieuwsgierigheid mee de zaal in, en zag Bracke daar in opdracht van het Vlaams Belang een debat leiden tussen Jean-Marie Dedecker en Filip Dewinter. Het haalde even de nationale media, met de mededeling van het Belang dat zonder het cordon sanitaire de socialisten in zowat alle grote steden uit het bestuur zouden liggen. Dat spreekt nogal voor zichzelf. Alsof hij iets onthulde wat Dewinter liever had stilgehouden, zo kondigde Bracke het aan: 'Ik weet uit goede bron dat u over cijfers beschikt die uitwijzen...' Dat noemen ze een getelefoneerd één-tweetje. Het is maar met wie je het doet. Hoeveel Bracke betaald werd voor zijn zondagse schnabbel, liet onze chef-Wetstraat vorige week in het midden. U moest er zelf maar naar raden, naar het bedrag waarvoor een logebroeder bereid is zijn denkbeeldige ziel te verkopen. En kleine tip van uw dienaar: wij zouden niet beginnen te gissen onder de zeshonderd euro. Het mag ook meteen duidelijk zijn waarom in TerZake dit seizoen zo opvallend veel Vlaams Belangers zijn opgevoerd. Telkens met Bracke als presentator. Sociaal overleg bezig? Marie-Rose Morel in de studio. Tentoonstelling over 175 jaar België? Filip Dewinter is uw gids. En dan moeten die aan de tand worden gevoeld door een vent die zijn zakken wijdopen houdt voor hun geld. Dat we hopelijk maar om één reden 'zwart geld' moeten noemen. Is er nu een revolutie uitgebroken op de VRT-nieuwdienst? Een handgemeen? Een staking, met als ordewoord: 'Zolang die rat in ons midden zit weigeren wij nog te werken!' Welnee, wat dacht u? Ook de hoofdredacteurs slapen blijkbaar allemaal, de vakbond bestaat niet meer, en van de raad van bestuur geen spoor. Geweldige onderhandelingspositie om binnenkort met de overheid over het beheerscontract te gaan praten. Ga daar maar eens verdedigen dat je tientallen miljoenen euro nodig hebt voor een onafhankelijke openbare nieuwsdienst. De een laat zijn bankrekening spijzen door partijen waarover hij verslag moet uitbrengen, de ander gaat Valentijn en nog enkele minder schroomvallige heiligen vieren met een minister over wie ze moet berichten. Wij hebben het al geschreven: de compliciteit met de politici is vaak zo groot, dat voor een deel van de Wetstraatpers verzwijgen minstens zo belangrijk wordt als vermelden. Het geval is bekend van twee hoofdredacteuren van zelfverklaarde kwaliteitskranten, die op kosten van enkele politieke kopstukken samen met hun partners gingen logeren in Toscane. Daar maakten ze in opdracht van die politici een boek, waardoor ze niet enkel getuige waren van, maar ook deelnamen aan, een van de smerigste complotten uit onze naoorlogse politieke geschiedenis. Het belette hen niet er nadien in hun eigen kranten vergoelijkende commentaren over te schrijven, met weglating van essentiële informatie zoals de aanwezigheid van de premier bij de samenzwering. Kort daarna werd een van de twee beloond met de goedbetaalde post van politiek directeur in de betrokken partij, daarna met die van kabinetschef. Men moet geen fundamentalist zijn om voor zo iemand het woord 'corrupt' uit de Van Dale te plukken. En wat te denken van een commentator die duiding geeft als een staatssecretaris moet opstappen wegens liegen en het niet terugbetalen van schulden, zonder erbij te vermelden dat zijn eigen partner advocate én schuldeiseres is van de politica in kwestie? Van twee dingen één: óf je laat een ander dat commentaar schrijven, óf je speelt open kaart en legt de lezer uit welke band er bestaat. Maar neen dus, geen van beide. Wel anderen dagelijks de les lezen over ethiek en deontologie. Doe zoiets in Engeland en je staat de volgende dag voor de Hoge Raad van de Journalistiek. Perskaart inleveren, abonnement op British Rail teruggeven, en Fleet Street verlaten. Bij ons kan het allemaal. Wat Siegfried Bracke doet, is natuurlijk álle decentie voorbij. Een politiek journalist levert geen enkele dienst aan een politieke partij, laat staan een betaalde. En zeker niet aan het Vlaams Belang. Voor die lui werk je niet, punt uit. En daarnaast maar pochen over zijn vrijmetselaarschap. Als de loge nog enigszins au sérieux wil worden genomen, grijpt ze in. Vraag is óf de loge wel serieus wil worden genomen. Welk genootschap overweegt in ernst om een beunhaas als Ivan De Vadder op te nemen? Met zijn pseudo-kritische vragen was Bracke al de facto de beste propagandist van het Vlaams Belang. Sinds 3 april in Knokke is hij het nu ook officieel en bezoldigd. Een gevaarlijke stiel overigens. Benieuwd of het voor hem beter afloopt dan voor dokter Goebbels. Koen Meulenaere