Als voorzitter van BEFFA(Belgian Fur Farmers Association) wil ik namens alle leden reageren op 'Dieren kweken voor hun pels' (Knack nr. 50). In België worden voor de pelsproductie vandaag alleen nog nertsen gehouden. De nerts op de pelsdierhouderijen is een geselecteerde variant (een ras dus) van de Amerikaanse nerts (Mustela vison) en is niet de Europese nerts (Mustela lutreola). De Europese nerts is een ernstig bedreigde diersoort. De Europese dierentuinen zetten er een kweekprogramma voor op. Het genetische erfgoed van de Amerikaanse nerts wordt, onder meer door de gr...

Als voorzitter van BEFFA(Belgian Fur Farmers Association) wil ik namens alle leden reageren op 'Dieren kweken voor hun pels' (Knack nr. 50). In België worden voor de pelsproductie vandaag alleen nog nertsen gehouden. De nerts op de pelsdierhouderijen is een geselecteerde variant (een ras dus) van de Amerikaanse nerts (Mustela vison) en is niet de Europese nerts (Mustela lutreola). De Europese nerts is een ernstig bedreigde diersoort. De Europese dierentuinen zetten er een kweekprogramma voor op. Het genetische erfgoed van de Amerikaanse nerts wordt, onder meer door de grote aantallen die als landbouwhuisdier worden gehouden, gelukkig helemaal niet bedreigd. Nertsen (Mustella vison) op pelsdierhouderijen zijn dieren die al vele generaties (meer dan tachtig, want elk jaar is er een nieuwe generatie) geselecteerd worden voor pelsproductie. Het is dan ook niet correct om ongenuanceerd te spreken van wilde dieren. Eerst hebben de fokkers al vele generaties rustige dieren geselecteerd die qua temperament meer geschikt zijn om als landbouwhuisdier te worden gehouden. Eerlijkheidshalve ging het zeker in de beginperiode niet om het welzijn van de dieren. Nertsen die zich goed voelen in het huisvestingssysteem dat hen wordt geboden, produceren ook beter en dat was de belangrijkste reden. Voorts komen nertsen die in fokkerijen worden gehouden, dagelijks meermaals in contact met mensen. Daardoor zijn het allemaal gesocialiseerde dieren. Nertsen op nertshouderijen leven gemiddeld langer dan hun wilde soortgenoten. Ze worden preventief beschermd tegen bepaalde aandoeningen en behandeld bij ziekte. Honger lijden ze nooit en angstig zijn ze zelden. Het negatiefste aspect van hun leven is de verveling. Om dat te verhelpen worden er speeltjes in de kooien aangebracht en wordt er blijvend gezocht naar verdere geschikte verrijking van de omgeving. Er wordt ook succesvol geëxperimenteerd met groepshuisvesting. Aangezien ik niet alle beeldmateriaal heb gezien dat GAIA aan de Belgische tv-zenders heeft bezorgd, kan ik daarover niets zeggen. Ik kan echter formeel bevestigen dat geen seconde van wat werd uitgezonden, gefilmd werd op Belgische boerderijen. Er worden in België geen vossen meer gehouden voor bontproductie en het type nertskooien dat werd getoond, komt in België niet (meer) voor. De Belgische pelsdierhouders voelen zich onrechtvaardig behandeld. Wij misdoen niemand iets, zeker onze dieren niet. Dat kan objectief worden aangetoond. Wij zijn een sector die voor export zorgt en voor een niet onbelangrijk deel van de werkgelegenheid. Door onze bedrijfsvoering worden heel wat nevenstromen van de menselijke voedselindustrie gerecycleerd tot pels, onze dieren eten immers slachtafval. Wij hopen dat er voldoende mensen met gezond verstand zijn overgebleven die willen praten en argumenteren alvorens er beslist wordt. Marnix Van Laecke, Voorzitter BEFFA VZW.