In Leuven kwamen onlangs de ministers van Onderwijs van 46 landen samen voor de Bolognaconferentie over de toekomst van het Europese hoger onderwijs. Het gebeurde tien jaar na de ondertekening van het Verdrag van Bologna, dat mobiliteit wil faciliteren, afgestudeerden meer kansen wil geven, en de competitiviteit van Europa wil versterken.
...

In Leuven kwamen onlangs de ministers van Onderwijs van 46 landen samen voor de Bolognaconferentie over de toekomst van het Europese hoger onderwijs. Het gebeurde tien jaar na de ondertekening van het Verdrag van Bologna, dat mobiliteit wil faciliteren, afgestudeerden meer kansen wil geven, en de competitiviteit van Europa wil versterken. Twee weken geleden stelde het consortium O5 een memorandum op over de onmisbare rol van ICT in het Vlaamse onderwijs. O5 is het eerste platform in Vlaanderen dat Onderzoek & ontwikkeling, Onderwijs & opleiding, Ouders, Ondernemingen en Overheid samenbrengt en naar buiten komt met gezamenlijke beleidsaanbevelingen voor de volgende Vlaamse minister van Onderwijs. Het versterken van onze concurrentiepositie in een mondiale economie is urgent. Onderwijs en ICT spelen daarbij een cruciale rol. Het Vlaamse kwaliteitsonderwijs staat qua internetaanbod slechts op de 24e plaats in de technologie-index van het World Economic Forum. We moeten dringend meer concurrentieel worden met het buitenland. In tien jaar tijd is de manier waarop we leven en werken immers grondig veranderd. Digitale informatisering en communicatie zijn het hart geworden van instellingen en bedrijven. Regio's in en buiten Europa nemen maatregelen om grote aantallen ICT-competente werknemers op de arbeidsmarkt te brengen. Indien Vlaanderen niet voor dezelfde strategie kiest, hebben onze bedrijven morgen de keuze tussen de eigen ICT-activiteiten gedeeltelijk te delokaliseren of werknemers uit andere regio's aan te trekken. Ook ons privéleven is veranderd. Van alle Belgische gezinnen heeft 67 procent thuis een pc. Een recente Microsoftstudie toonde aan dat in 2010 meer Belgen hun vrije tijd zullen doorbrengen op het internet dan voor de tv. En toch hebben kinderen in vier op de tien gezinnen thuis geen toegang tot het internet. Als Vlaanderen het meent met de democratisering van het onderwijs, is het zijn plicht om jongeren op een goede manier te leren omgaan met ICT, door ICT fundamenteel in te schakelen in het hele onderwijsaanbod. Dat dit geen utopie hoeft te zijn, bewijst het Magellanproject in Portugal. Tegen de tijd dat Vlaanderen in juni naar de stembus trekt, hebben 500.000 Portugese leerlingen een eigen pc op school dankzij een reeks ondersteuningsmaatregelen. Digitale technologie en het internet maken vandaag deel uit van bijna elk aspect van ons leven. Dat moet ook zo zijn voor ons onderwijs. Het O5-platform wil de Vlaamse nieuw-verkozen beleidsmakers aanzetten tot een integraal ICT-plan voor het Vlaamse onderwijs, en dat zowel voor het lesgeven, het leren als voor de schooladministratie. 25 jaar na de algemene doorbraak van de pc en meer dan tien jaar na de introductie van het internet, zijn het nog steeds bedrijven, bezorgde ouders en enthousiaste leerkrachten die onze overheid een duwtje moeten geven in de richting van de internationale digitale realiteit. Wanneer de nieuwe Vlaamse excellenties na 7 juni aantreden, kunnen zij de concrete verzuchtingen van het bezorgde O5-platform inschuiven in hun Pact 2020 en hun Vlaanderen in Actie-plan, om onze regio binnen de elf jaar weer bij de wereldtop te brengen. In 2020 gaan de huidige leerlingen van het eerste jaar humaniora naar de universiteit. Vooraleer Bologna ook in Vlaanderen concreet kan worden, moet er nog aan de basisvoorwaarden gewerkt worden. De klok tikt. Phillip Vandervoort, general manager Microsoft BeLux