VRIJE TRIBUNES OP KNACK.BE

Paul Dujardin (Bozar), Hans De Wold (VUB) en Luc Tuymans (kunstenaar) schreven een open brief aan Guy Verhofstadt: 'Wij zijn van mening dat het nu meer dan ooit noodzakelijk en urgent is om politieke leiders met het internationale aanzien als Guy Verhofstadt, eraan te herinneren dat het Europese continent zich historisch altijd van andere continenten heeft onderscheiden, doordat Europese inventiviteit, Europese creativiteit, Europees vakmanschap en de intellectuele kracht om maatschappijmodellen te corrigeren en te verfijnen, onverminderd als regulerende factoren optraden. Daarin kunnen we het verschil maken en we geloven ...

Paul Dujardin (Bozar), Hans De Wold (VUB) en Luc Tuymans (kunstenaar) schreven een open brief aan Guy Verhofstadt: 'Wij zijn van mening dat het nu meer dan ooit noodzakelijk en urgent is om politieke leiders met het internationale aanzien als Guy Verhofstadt, eraan te herinneren dat het Europese continent zich historisch altijd van andere continenten heeft onderscheiden, doordat Europese inventiviteit, Europese creativiteit, Europees vakmanschap en de intellectuele kracht om maatschappijmodellen te corrigeren en te verfijnen, onverminderd als regulerende factoren optraden. Daarin kunnen we het verschil maken en we geloven er slecht aan toe te zijn indien Europese leiders dit intrinsiek potentieel als secundair gaan beschouwen. Julien Borremans, voorzitter van de debatclub 'Arm en Rijk', medewerker van Meervoud en het IJzerbedevaartcomité. 'Als Vlaanderen onafhankelijk wordt, kiest slechts vijf procent van de Brusselaars voor een aansluiting bij Vlaanderen. Het grootste deel kiest voor een Europees district. Een ander deel verbindt zijn lot aan Wallonië (...) Net zozeer de financieel onhoudbare positie en onbestuurbaarheid van het federaal bestel in een vergaande staatshervorming zal resulteren, zal ook Brussel gedwongen worden om zijn grandeur, status en bestuurlijke efficiëntie op te krikken door voor Vlaanderen te kiezen. Wallonië is in de verste verte niet in staat enige euro's in Brussel te investeren. Europa heeft wel andere katten te geselen. Trouwens, als het erop aankomt staan er verschillende Europese steden te popelen om de rol van Brussel desnoods met miljarden af te kopen. Spijts alle peilingen, maar het verloop van de geschiedenis laat zich eerder dicteren door politieke, maar vooral door sociaaleconomische realiteiten. Dit besef sijpelt stilaan door in de Brusselse salons. Afran Groenewoud, voormalig duo-raadslid (D66) Stadsdeel Amsterdam Zuid-Oost: 'Tussen alle voors en tegens die worden opgeworpen door mensen met een mening over Verhofstadts eventuele toekomstige rol in Europa blijft één feit overeind staan: hij heeft ervaring. (...) Er zijn een aantal gelijkenissen tussen de staatkundige geschiedenis van België en de meer recente gebeurtenissen in Europa. (...) De Belgische aanpak van grondwetswijziging of staatkundige aanpassing in reactie op het politieke en lobbyklimaat heeft zeker tot resultaten geleid: enkele aansprekende voorbeelden zijn het realiseren van vrouwenkiesrecht en het ontstaan van een Belgische federale staat. Ze heeft echter (nog) niet geleid tot het ultieme gewenste resultaat in dit door taalstrijd en andere geschilpunten verdeelde land: Belgische eenheid lijkt op dit moment juist verder dan ooit. blogs.knack.be/vrijetribune Het voetbal van de Catalanen van FC Barcelona mag dan zelf magie lijken, in feite is het pure wiskunde, geschetst in driehoeken, rechthoeken, trapeziums en hyperbolen. Dat klinkt moeilijker dan het is. De grote wiskundige Hilbert zei immers ooit dat wiskunde niet meer is dan een spelletje met simpele regels en met zinloze krabbels op een stukje papier. Het zou de definitie van het voetbal van FC Barcelona kunnen zijn. www.knack.be/goal!