FILIP CEULEMANS (DE HUISARTS) OVER DE MEXICAANSE GRIEP

De kranten puilen uit van de berichten over de Mexicaanse griep. Maken er zelfs extra katernen over. De eerste tien minuten van het televisiejournaal zijn gevuld met beelden van mannen en vrouwen die met een monddoek of een sjaal voor de mond proberen de Mexicaanse griep tegen te gaan. Nationale en internationale gezondheidsinstellingen draaien overuren. Is dit een vorm van hysterie? Of de enig juiste reactie op een mogelijke pandemie? De toekomst zal het uitwijzen.
...

De kranten puilen uit van de berichten over de Mexicaanse griep. Maken er zelfs extra katernen over. De eerste tien minuten van het televisiejournaal zijn gevuld met beelden van mannen en vrouwen die met een monddoek of een sjaal voor de mond proberen de Mexicaanse griep tegen te gaan. Nationale en internationale gezondheidsinstellingen draaien overuren. Is dit een vorm van hysterie? Of de enig juiste reactie op een mogelijke pandemie? De toekomst zal het uitwijzen. De aandacht die de Mexicaanse griep krijgt steekt in elk geval schril af tegen het gebrek aan aandacht voor een ziekte als malaria. De Werelddag tegen Malaria ging zaterdag bijna onopgemerkt voorbij. Nochtans staat het aantal slachtoffers van malaria niet in verhouding tot het aantal dodelijke slachtoffers dat de Mexicaanse griep tot nu toe maakte. Wat maakt het verschil tussen malaria en de Mexicaanse griep? blogs.knack.be/opinie Nick Roskams, secretaris LVSV Leuven: 'Geen gratiscultuur maar kwaliteit in het hoger onderwijs': We moeten in Vlaanderen kiezen wat we verwachten van het hoger onderwijs. We kunnen de weg bewandelen van de zuivere emancipatie, van de gelijkheidsfabriek, ten nadele van belastingbetaler en student. Of we kunnen inzien dat ons onderwijs een investering is, een middel om voor ons allen meer welvaart te creëren. (...) Het is de verantwoordelijkheid van elke speler om onze kenniseconomie tot bloei te laten komen. Niemand kan de vruchten plukken van een systeem waartoe hij of zij niet wil bijdragen. blogs.knack.be/vrijetribune Voormalig Knack Weekend-directeur Tessa Vermeiren kan het schrijven niet laten. Ze startte onlangs met een persoonlijke blog 'Katharina's Cookies'. Daarop verscheen deze week een artikel naar aanleiding van de aanslag op de Nederlandse koninklijke familie in Apeldoorn. Een stralende zomerdag in Apeldoorn. Een koninklijke familie die tot de meest 'gewone' van Europa hoort. Een man die sterft aan zijn wanhoop en die veel mensen meesleurt in zijn gitzwarte ellende. Het sprookje is verstoord, maar dat gebeurde al veel eerder dan op 30 april in Apeldoorn. Laten we nu eens met z'n allen focussen op de echte gevolgen van de crisis. Ik hoor almaar dat de crisis een kans inhoudt om deze egocentrische samenleving die alleen rond geld en inhaligheid draaide, om te gooien. Waarom hoor ik in dit land de linksen in deze verkiezingstijd hierover zo weinig praten? Zie de feiten toch onder ogen en ga vierkant aan de kant staan waar de klappen vallen. Hou op met schipperen! Doe de ogen open voor de 'verworpenen der aarde' uit die Internationale die u met lauwe stem zingt. Er zijn in deze tijd weer meer verworpenen dan ooit, bij bosjes worden ze weggegooid. Drijf uw kiezers niet langer in de armen van rattenvangers. http://katharinascookies.blogspot.com/