'Wat er in de toekomst zal moeten veranderen, is geen geheim', zei econoom Paul De Grauwe (K.U.Leuven) vijf jaar geleden al. 'In eerste instantie zal de olieprijs moeten stijgen. Dat is onvermijdelijk omdat het aanbod de stijgende vraag vanuit China en de rest van Azië niet zal kunnen volgen.' Profetische woorden. De olieprijs verdrievoudigde tussen 2003 en 2008. En na een knik tijdens de economische crisis was hij ook al aan een opwaartse beweging bezig vóór het uitbreken van de Arabische crisis eind vorig jaar.
...