4FM diende op zijn beurt klacht in wegens laster bij de procureur des konings in Brussel tegen NV Vloro. Bovendien verklaarde Maurice De Velder, gedelegeerd bestuurder van Think Media, dat Verstraeten geen aandeelhouder is van het bedrijf. Althans, zeker geen grote: aandeelhouders met meer dan drie procent aandelen moeten zich melden en de dancingbaas prijkt niet op dat lijstje.
...

4FM diende op zijn beurt klacht in wegens laster bij de procureur des konings in Brussel tegen NV Vloro. Bovendien verklaarde Maurice De Velder, gedelegeerd bestuurder van Think Media, dat Verstraeten geen aandeelhouder is van het bedrijf. Althans, zeker geen grote: aandeelhouders met meer dan drie procent aandelen moeten zich melden en de dancingbaas prijkt niet op dat lijstje.Het valt niet te ontkennen dat de beurskoers van Think Media vreemde bokkensprongen vertoont. Waar het aandeel eind augustus nog noteerde tegen ruim 36 euro, sloot het woensdag 5 september op 70 euro af met een recordvolume van 8000 verhandelde aandelen, 60 keer meer dan het normale daggemiddelde. Een dag later was het aandeel zelfs 84 euro waard. Niet slecht voor een bedrijf met wankele reputatie in een worstelende sector. De miraculeuze stijging trok de aandacht van zowel de Brusselse beursautoriteit als het Brusselse gerecht, die allebei een onderzoek startten.DE ABSOLUTE UNDERDOGDe dieperliggende oorzaak voor de klacht van NV Vloro ligt bij de toekenning van de twee landelijke radiolicenties, enige maanden geleden. Die nieuwe commerciële zenders moesten het VRT-monopolie op nationale radio breken, net zoals Vlaams minister van Media Dirk Van Mechelen (VLD) dat gedroomd had. Wie een licentie binnenhaalde, kon volgens schattingen tussen de zes- en de zevenenhalf miljoen euro aan reclame-inkomsten per jaar opstrijken. Geen wonder dat de kandidaten zich verdrongen voor de deur.Op 16 juli 2001 hadden zeven kandidaat-nationale zenders een lijvig dossier ingediend, waaronder NV Vloro met haar project Contact2. Tijdens de zomermaanden ploegde de Administratie Media van de Vlaamse regering door de zes dossiers die de eerste schifting overleefd hadden. De Administratie overhandigde haar bevindingen aan het Vlaamse Commissariaat voor de Media (VCM). Dat commissariaat bestaat uit drie commissarissen, allen magistraten, die onder meer bevoegd zijn voor het verdelen van media-erkenningen.Op 6 september verbaasde het VCM vriend en vijand door de licenties aan Q-Music en 4FM te verlenen. Het eerste radiostation, kandidaat van de Vlaamse Mediamaatschappij (moederholding van VTM), was veruit favoriet terwijl kabelradio 4FM de absolute underdog onder de kandidaten was. De beslissing zorgde voor zoveel controverse dat de drie magistraten naar de mediacommissie van het Vlaamse parlement gesommeerd werden om toelichting te geven.Uit de notulen van het debat blijkt dat de commissarissen elke kandidaat op vier onderdelen quoteerden: hun programma-aanbod, media-ervaring, businessplan en technische uitrusting. In de pv's met de motivering voor de puntenweging, duikt een aantal bevreemdende elementen op.De magistraten vermelden dat de toekomst van 4FM 'afhangt van de continuïteit in de investeringsbereidheid van Think Media', waarover ze 'dienomtrent niet zonder twijfels' zijn. Tegelijkertijd gaan ze ervan uit dat het station na de erkenning voor 5.329.711 euro extra middelen krijgt, 'financieringsbron niet vermeld'. Ondanks het zwakke financiële hoofdstuk krijgt 4FM 13 punten op 20. Concurrent Contact2 verdient vreemd genoeg maar één puntje meer, terwijl er hoegenaamd geen negatieve opmerkingen te vinden zijn over hun financiële situatie.Bij het onderdeel media-ervaring springt de puntenverdeling eveneens in het oog. Q-Music krijgt 19 punten, terwijl de piepjonge kabelradio 4FM er maar liefst 18 binnenrijft. Radio Contact2, waarvan de groep kan bogen op meer dan twintig jaar radiomaken in België, verwerft een schamele 15 op 20.Kandidaten die af en toe creatief omspringen met de waarheid in hun dossier hadden bovendien niets van het commissariaat te vrezen. Tijdens de hoorzitting verklaarden de magistraten immers zelf dat ze 'de dossiers niet konden toetsen aan de werkelijkheid'.Een maand na de licentieverdeling blijkt dat 4FM zich niet zo strikt houdt aan haar project waarvoor ze de licentie verdiende. De radio sluit in oktober een contract met reclameregie RMB, alhoewel in haar dossier staat dat ze zelf de regie in handen zou nemen.De lijst met merkwaardige elementen in het licentiedossier is hiermee nog lang niet uitgeput. Niet te verwonderen dus dat de verliezers misnoegd zijn en de mediawatchers hun bedenkingen hebben bij de hele historie. Hopelijk wordt het voor Verstraeten, het Commissariaat en 4FM een voorspoedig 2002.Lieve Reynebeau