Wees gegroet en geheiligd zij uw naam. Ik zak op mijn knieën, buig het hoofd, vouw mijn handen en richt dit gebed tot u, die al sinds 1889 in de hemelen zijt. Daar zit u aan het rechteroor van Onze-Lieve-Heer, zodat u op eenvoudig verzoek een goed woordje kunt doen voor ons, arme zondaars - nu en in het uur van onze dood. Wilt u eens polsen of Hij een aantal wensen in vervulling kan laten gaan? Het volk smeekt om koopkracht, het land om goed bestuur, en in de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde is een miraculeuze tussenkomst de enige oplossing met nog enige kans op slagen. Of doet Hij alleen medische interventies op individueel niveau? In dat geval mag u Hem vragen of Hij onze eerste minister eens wat gezonde arbeidsvreugde wil inblazen.
...

Wees gegroet en geheiligd zij uw naam. Ik zak op mijn knieën, buig het hoofd, vouw mijn handen en richt dit gebed tot u, die al sinds 1889 in de hemelen zijt. Daar zit u aan het rechteroor van Onze-Lieve-Heer, zodat u op eenvoudig verzoek een goed woordje kunt doen voor ons, arme zondaars - nu en in het uur van onze dood. Wilt u eens polsen of Hij een aantal wensen in vervulling kan laten gaan? Het volk smeekt om koopkracht, het land om goed bestuur, en in de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde is een miraculeuze tussenkomst de enige oplossing met nog enige kans op slagen. Of doet Hij alleen medische interventies op individueel niveau? In dat geval mag u Hem vragen of Hij onze eerste minister eens wat gezonde arbeidsvreugde wil inblazen. Ik neem aan, eerwaarde vader, dat ik dezer dagen niet de enige ben die u daar in het hiernamaals lastigvalt met zo'n boodschappenlijstje. Vorige week raakte immers bekend dat de Congregatie voor de Heiligverklaringen in Rome officieel heeft bevestigd dat u nu al minstens twee wonderen op uw naam hebt staan. Een paar jaar geleden werd u door de vorige paus zalig verklaard omdat een Franse non met een ongeneeslijke darmziekte helemaal was opgeknapt nadat ze in 1895, zes jaar na uw dood, een noveen te uwer ere had aangevat. Vandaag ligt uw regelrechte heiligverklaring in het verschiet omdat een vrouw uit Honolulu acht jaar geleden spontaan en plotsklaps van een terminale longkanker genas nadat ze tot u had gebeden. Beide ingrepen werden door een medische commissie in opdracht van het Vaticaan grondig onderzocht en als 'onverklaarbaar' bestempeld, en bijgevolg als 'een wonder'. Het is wel eigenaardig, vind ik, dat u zich qua mirakels blijkbaar hoofdzakelijk op de ingewanden richt. Toen u nog leefde, was uw corebusiness toch lepra. Dat kan twee dingen betekenen: ofwel baden uw patiënten op Molokai nooit, ofwel was u toch een beetje uitgekeken op altijd datzelfde ziektebeeld en hebt u in het hiernamaals avondlessen gevolgd, zodat u vandaag naar believen kunt schnabbelen in de miraculeuze geneeskunde. Hoe gaat dat trouwens precies in z'n werk, zo'n mirakel? Ergens zakt iemand op de knieën en richt zich tot u om genezing af te smeken. U speelt alle relevante gegevens - identiteit, locatie, diagnose - door aan Onze-Lieve-Heer en houdt een pleidooi ten faveure van de betrokkene, waarna Hij eventueel het nodige kan doen. Met de klemtoon op eventueel, want ik maak me sterk dat de vraag het aanbod in hoge mate overtreft. Ten eerste bent u bijlange niet de enige kandidaat-heilige die met zijn pleidooien rechtstreeks tot bij God raakt. Ten tweede zijn er ongetwijfeld miljoenen mensen die elke dag het vel van hun knieën bidden. De vraag is dus: hoe kiest God wie Hij wel en wie Hij niet verhoort? Gooit Hij een muntstuk op? Lijkt me zeer onwaarschijnlijk, want dan zou Hij zomaar eventjes vijftig procent van de gebeden moeten verhoren. Is er een specifieke toverformule die de biddende partij in haar tekst moet verwerken? Heeft God een geheim rekeningnummer waarop de betrokkene geacht wordt een somma gelds over te schrijven? Of zijn Gods wegen echt zo ondoorgrondelijk als je weleens hoort en laat Hij Zijn oordeel afhangen van het weer, Zijn horoscoop of Zijn humeur, als was Hij een soort omgekeerde seriemoordenaar? Nu goed, dat zal u een rotzorg zijn. Geniet van uw promotie. De Grootste Belg was u al, en straks, als het deze paus belieft, ook nog een heilige Belg - het kan niet op. Jammer dat u dood bent, anders maakte u met al die mirakels ook nog kans op de gecombineerde Nobelprijzen voor Geneeskunde, Fysica én Chemie. Terwijl u uiteraard die voor de Vrede had verdiend, mocht de Nobelprijs in uw tijd al bestaan hebben. Vanwege uw bovenmenselijke inzet voor de minsten onder ons. Dat vind ik toch, als ik een puntje van kritiek mag formuleren, onrechtvaardig aan die procedure voor heiligverklaring. Dat u een buitenissig goed mens was, daarover is iedereen het eens. Waarom wil men dan per se een gebedsgenezer van u maken? Hebben 's werelds gebedsgenezers nog niet genoeg onheil gesticht? Uw heiligverklaring, eerwaarde vader, houdt onwetendheid in stand en onwetendheid jaagt mensen de dood in. Om het met kardinaal Danneels te zeggen: wie kiest voor het mirakel, omzeilt de medische wetenschap. Amen. door Joël De Ceulaer