'Wie de lagere school aanvat met een taalachterstand heeft niet dezelfde kansen als a...