LAND EN BEVOLKING

Oppervlakte 30.528 km2
...

Oppervlakte 30.528 km2 Bevolking 10,6 miljoen Leeftijdsgroep 0 - 19 jaar 2,4 miljoen Leeftijdsgroep 20 - 64 jaar 6,3 miljoen Leeftijdsgroep 65 jaar en meer 1,8 miljoen Vreemde bevolking 0,9 miljoen Geboorten per jaar 121.382 Overlijdens per jaar 101.587 Jaarlijkse bevolkingsaangroei + 69.331 Koppels met ongehuwde kinderen 26,2 % Koppels zonder kinderen 21,4 % Jaarlijks aantal huwelijken 44.850 Jaarlijks aantal echtscheidingen 29.183 Levensverwachting mannen 76,5 jaar Levensverwachting vrouwen 82,4 jaar Artsen per 100.000 inwoners 421,75 Personenwagens per 1000 inwoners 477 Jaarlijks aantal verkeersdoden 1069 Huishoudens met internet 60 % Mobiele telefoons per 100 inwoners 90 Populairste buitenlandse vakantiebestemming Frankrijk Gemiddelde verkoopprijs huizen euro 157.200 Gemiddelde verkoopprijs appartementen euro 163.861 Gemiddeld brutomaandloon mannen, volgens diploma lager secundair euro 2279 hoger secundair euro 2512 hoger, korte type euro3302 hoger & univ. lange type euro 4470 Gemiddeld brutomaandloon vrouwen, volgens diploma lager secundair euro1938 eurohoger secundair euro 2125 hoger, korte type euro2621 hoger & univ. lange type euro3355 Gemiddeld netto belastbaar inkomen euro13.222 Bevolking onder armoededrempel 14,7 % Werkend deel van totale bevolking 40,4 % Arbeidsmarkt privésector 81 % Arbeidsmarkt overheidsdienst 19 % Werkzaamheidsgraad 61 % Werkloosheidsgraad 8,3 % Werkzoekende werklozen (RVA) 514.258 Bruggepensioneerden 113.816 Met tijdskrediet of loopbaanonderbreking (RVA) 227.128 Aantal deeltijds werkende loontrekkers 23,8 % Economische groei 2,6 % Inflatie 1,8 % Bbp euro316,2 miljard Bbp per inwoner euro30.060,7 Bbp per sector Landbouw, jacht, bosbouw, visserij 0,9 % Nijverheid 17,1 % Bouwnijverheid 4,4 % Diensten 66,7 %; Andere 10,9 % Handelsbalans overschot euro3 miljard Uitvoer euro223,2 miljard Invoer euro220,2 miljard Belastingdruk 44,6 % bbp Energieverbruik volgens energiebron Vaste brandstoffen 9,7 %, Aardolie en aardolieproducten 39,5 % Aardgas 25,2 %, Kernenergie 22,1 % Hernieuwbare en gerecupereerde brandstoffen 2,5 % Overige 1 % Energieverbruik per sector industrie 28 % vervoer 24 %, huishoudelijk en gelijkgesteld verbruik 37 % niet-energetisch gebruik 11 % Bouwvergunningen woningen + appartementen 60.962 per jaar Gem. bewoonbare oppervlakte nieuwe woningen 103,4 m2 Onroerend vermogen euro893 miljard Netto financieel vermogen euro 670,4 miljard (bruto - schuld) Schuld euro152,5 miljard Nettovermogen per gezin euro348.600 Spaarquote 12,7 % van netto-inkomen Inkomsten gezamenlijke overheideuro154,2 miljard Uitgaven/gezamenlijke overheid euro153,5 miljard Budget federale overheid euro46,9 miljard Belangrijkste drie posten op budget federale overheid interest rijksschuld euro13 miljard bijdrage sociale zekerheid euro8,8 miljard, pensioenen ambtenaren en leerkrachten euro5,8 miljard Overheidsschuld euro274,3 miljard Totaalbudget sociale zekerheid euro56,92 miljard Verdeling budget Gezondheidszorg 34,47 % Pensioenen 31,61 % Werkloosheid 14,16 % Kinderbijslag 7,17 % Invaliditeit 7,28 % Beroepsziekten 0,53 % Arbeidsongevallen 0,29 % Inkomsten socialezekerheidssysteem werknemers sociale bijdragen 69 % overheidsbijdrage 27,05 % Inkomsten socialezekerheidssysteem zelfstandigen sociale bijdragen 62,86 % overheidsbijdrage 35,94 % bronnen: fod economie - alg. directie statistiek - rva, nationale bank en fod sociale zekerheid.