Philippe Van Wassenhove
...

Philippe Van Wassenhove"Het 078-systeem is enkel voordelig voor Belgacom en haar internetdochter Skynet. De andere marktspelers worden benadeeld. De internetaanbieders worden geconfronteerd met een verhoging van de infrastructuurkosten die kan oplopen tot honderd miljoen frank. Velen kunnen dat niet aan en zullen bijgevolg van de markt verdwijnen. Anderen zien zich verplicht de kosten door te rekenen in het abonnementsgeld. De prijsverlaging van het internetgebruik die Belgacom via haar nieuw aanbod vooropstelt, is dan ook bedrieglijk. Het 078-systeem is bovendien nefast voor de alternatieve operatoren en voor de harmonieuze groei van de sector, omdat een billijke concurrentieomgeving wordt verstoord. Onder het mom van een tariefverlaging, probeert Belgacom het internetgebeuren naar een monopoliesituatie om te buigen. Zowel het controleorgaan BIPT als minister van Telecommunicatie Elio Di Rupo hebben het Belgacom-systeem goedgekeurd. Wij vragen ons af: hoe ver reikt de onafhankelijkheid van die partijen als Di Rupo zowel minister als grootste aandeelhouder is van Belgacom én minister van het BIPT? De andere marktspelers zijn trouwens niet bij de besprekingen over een nieuwe vorm van internettoegang betrokken geweest. Dat is geen manier van werken. Vandaar onze - Telenet, Mobistar, WorldCom, BT, Unisource en VersaTel - vraag tot schorsing van het systeem, in afwachting van een uitspraak van de Raad voor de Mededinging over concurrentievervalsing. Belgacom ontneemt internetaanbieders een deel van hun inkomsten. Ze speelt het klein kind: zolang ze het grootste deel van de telefonieopbrengsten zelf kan behouden, is alles prachtig, maar als anderen een stuk van de koek krijgen, wordt ze nijdig. Wij, de anderen, kunnen beslissen het nieuwe systeem links te laten liggen, maar dan voelt de gebruiker zich wellicht onrecht aangedaan. Feit blijft: de gebruiker, die Belgacom zogezegd dient, wordt in feite bedot."Piet Van SpeybroeckDe 078-nummers maken internetverkeer goedkoper en komen dus de consument ten goede, zegt Belgacom-woordvoerder Piet Van Speybroeck. Telefoonmaatschappijen en internetaanbieders die het daar niet mee eens zijn, kunnen volgens hem gewoon het huidige systeem blijven hanteren. "De niet-geografische 078-nummers maken dat een internetoproep op een andere manier behandeld wordt in ons netwerk dan een telefoonoproep. De specificiteit van het internetverkeer wordt dus erkend. Dat heeft tot gevolg dat de operatoren en internetaanbieders ( ISP's) de oproepen op een goedkopere wijze kunnen behandelen, waardoor de prijs voor de gebruiker naar beneden kan. Die prijsdaling varieert van tien procent in de daluren tot twintig procent in de piekuren. Het 078-systeem wordt gradueel ingevoerd, omdat de aanpassing van ons netwerk wel enige tijd in beslag neemt. Vanaf mei wordt de dienst operationeel, in oktober kan iedereen er gebruik van maken. Dat betekent echter niet dat het huidige systeem, met geografische nummers, verdwijnt. Dus als bepaalde operatoren of ISP's niet willen deelnemen, hoeven ze dat ook niet. Wat er met het bestaande systeem zal gebeuren na invoering van het nieuwe, zal de markt moeten uitwijzen. Sommige partijen beweren dat de 078-nummers gereserveerd worden voor Belgacom en haar internetdochter Skynet, maar dat klopt niet. Het systeem staat open voor iedereen. Bovendien is het goedgekeurd door het Belgisch Instituut voor Post en Telecommunicatiediensten ( BIPT), een onafhankelijk controleorgaan. Met goedkopere internettarieven dienen wij de gebruiker. Andere operatoren en internetaanbieders beweren dat het nieuwe systeem bijkomende investeringen vergt, die tot hogere kosten en hogere abonnementsgelden leiden. Maar dat betwisten wij. Op dit moment is het zo dat een internetoproep op dezelfde manier wordt behandeld als een telefoonomroep. Dat betekent dat het meeste werk van de behandeling gebeurt op het Belgacomnetwerk. Wij nemen dus het grootste deel van het werk op ons, maar we krijgen het kleinste deel van de opbrengst, zo'n vijftien procent. De rest gaat naar de andere operator en de internetaanbieder. Die ongelijkheid willen we rechtzetten."Opgetekend door Bart Vandormael