JA
...

JABernadette Erpicum'In september starten we een campagne om mensen ertoe aan te zetten vaker de taxi te nemen, die zijn minder duur dan wordt gedacht. Met deze actie spreken we in de eerste plaats de hoogbejaarden aan die hun auto zelden gebruiken. Velen beseffen niet dat een taxi voordeliger is dan hun eigen wagen. We hebben het nagerekend: onderhoud, verzekeringen, benzine. De kosten komen op ongeveer 136.000 frank (3371 euro) per jaar. Voor die som kun je meer dan driehonderd taxiritten maken. Waarom zoveel geld aan een auto spenderen terwijl er goedkopere alternatieven bestaan? We willen in de eerste plaats de taxi's herwaarderen, ze hebben nu een aura van vergane glorie. Wat is er beter dan een taxi? Je hebt een chauffeur en geen stress! Daarom gaan we vanaf september taxicheques uitdelen aan oudere mensen die bereid zijn hun auto op te geven. De taxi-actie houdt absoluut geen verplichting in. De eerste honderd bejaarden ouder dan 65 die hun wagen definitief vaarwel zeggen en hun nummerplaat afgeven aan de dienst Inschrijvingen van Voertuigen komen in aanmerking. De gegadigden die het bewijsmateriaal naar het kabinet sturen, krijgen taxicheques ter waarde van 20.000 frank (495 euro). Hoofddoel van de campagne is de mensen te sensibiliseren. Hoogbejaarden die zelden rijden zijn bovendien, zonder dat ze dat beseffen, soms een gevaar voor de verkeersveiligheid. Op aanraden van een dokter of van verzekeringsmaatschappijen kunnen ze zich gratis laten testen op rijvaardigheid bij het Instituut voor Verkeersveiligheid. Dan krijgen ze, met alle respect, te horen of het nog verantwoord is om achter het stuur te zitten. Het is uiteraard niet de bedoeling de oudere mensen van de weg te halen of hen van hun vrijheid te beroven. Met de campagne willen we in de eerste plaats de mensen ervan bewust maken hoeveel een auto kost en wat de alternatieven zijn. Het is niet onze bedoeling het bij deze actie te houden, we hebben plannen om ook voor gehandicapten een dergelijke campagne te organiseren. Op dit moment hebben we het geld niet om het openbaar vervoer gratis te maken, dus zoeken we andere oplossingen.'NEELouis NoëlLouis Noël, voorzitter van de Belgische Federatie van Bruggepensioneerden en Gepensioneerden, vindt het voorstel van staatssecretaris Willem Draps onaanvaardbaar. 'Het standpunt van de federatie is eenvoudig: het voorstel van Willem Draps is gewoon onaanvaardbaar. Onze positie tegenover ouderen in het verkeer is in drie punten samen te vatten. Ten eerste zijn we ronduit tegen het voorstel. Het heeft bij een grote groep mensen heel wat tegenstand opgewekt, vooral omdat het op leeftijd gebaseerd is. Het is een discriminerend voorstel omdat personen vanaf een bepaalde leeftijd anders worden behandeld dan de rest van de bevolking. Dat grondbeginsel kunnen we niet aanvaarden. Ten tweede is er de verzekeringsproblematiek. Sommige maatschappijen weigeren personen vanaf een bepaalde leeftijd te verzekeren. Dat is uiteraard ook discriminerend, welke limiet ze ook gebruiken. De maatschappijen mogen dat wettelijk wel doen, maar ze verliezen de gevolgen uit het oog. Vergeet niet dat het in België verplicht is een verzekering te hebben. Wat als alle verzekeringsmaatschappijen oudere mensen gaan uitsluiten? Dan verkeren die personen in de onmogelijkheid hun recht om met de auto te rijden uit te oefenen. Ten derde zijn we van plan actie te ondernemen en zoeken we de problematiek tot op de bodem uit. We hebben enkele advocaten op onze juridische afdeling die zich in de materie verdiepen. Ook de verkeersstatistieken worden grondig doorgenomen om te ontdekken in welke mate bejaarden bij ongevallen betrokken zijn. Tegen alle maatregelen ten aanzien van oudere personen in het verkeer, gebaseerd op leeftijd, zullen we juridische acties ondernemen. De maatregel van staatssecretaris Draps vechten we niet aan, die is zo dwaas dat het de moeite niet waard is. We zien het op grotere schaal. Er is een discriminerende tendens in dit land die erop gericht is oudere mensen te verhinderen zich als chauffeur in het verkeer te begeven. Dat is onaanvaardbaar. Ook wat het openbaar vervoer betreft, kunnen we kort zijn: we weten dat de overheid niet genoeg geld heeft om gratis vervoer te organiseren. Maar de voertuigen moeten toegankelijker worden voor oudere mensen. Het hoogteverschil bij het instappen is vaak onoverbrugbaar, zowel op bussen als treinen.'Opgetekend door Lieve Reynebeau