Vertrouwenspersoon, boezemvriend en pr-man: baron Paul Buysse is het voor prins Filip allemaal tegelijkertijd, en hij doet dat met verve. De prins en de huidige voorzitter van de raad van bestuur van Bekaert nv ontmoetten elkaar voor het eerst in 1990. Prins Filip maakte toen zijn eerste grote rondgang door de provincies, Buysse had net een strategisch plan klaar voor de provincie Antwerpen. Op vraag van toenmalig gouverneur Andries Kinsbergen kwam hij dat ook aan de prins presenteren. Het was het beginpunt van een jarenlange vriendschap. Hoewel Buysse uitdrukkelijk niet de mentor van de prins genoemd wil...

Vertrouwenspersoon, boezemvriend en pr-man: baron Paul Buysse is het voor prins Filip allemaal tegelijkertijd, en hij doet dat met verve. De prins en de huidige voorzitter van de raad van bestuur van Bekaert nv ontmoetten elkaar voor het eerst in 1990. Prins Filip maakte toen zijn eerste grote rondgang door de provincies, Buysse had net een strategisch plan klaar voor de provincie Antwerpen. Op vraag van toenmalig gouverneur Andries Kinsbergen kwam hij dat ook aan de prins presenteren. Het was het beginpunt van een jarenlange vriendschap. Hoewel Buysse uitdrukkelijk niet de mentor van de prins genoemd wil worden - 'ik ben bedrijfsleider, geen begeleider' -, gedraagt hij zich volgens critici wel zo. Maar de meeste waarnemers geven toe dat Buysse een gunstige invloed op de prins heeft gehad. Dankzij Buysse is het gezichtsveld van de prins aanzienlijk verbreed, en de succesvolle ondernemer adviseert de prins ook in tal van dossiers. Intussen is Buysse al zeven jaar voorzitter van het Prins Filipfonds. In die hoedanigheid ijvert hij voor een betere verstandhouding tussen de gemeenschappen en de gewesten in het land. Baron Paul Buysse is een flamboyante persoonlijkheid, een dandy met geprononceerde standpunten, die van zijn hart geen moordkuil maakt, en een onovertroffen netwerker. Zijn felbegeerde adresboekje leest als de who's who van iedereen die meetelt in België. Ook internationaal heeft de baron uitstekende contacten. Buysse is zowel beste maatjes met de prins als met diens vader koning Albert. Voorts is hij stichter-voorzitter van de Antwerpse steunraad van de Koning Boudewijnstichting, alsook de trotse bezitter van diverse (adellijke) titels. Naast baron is hij bijvoorbeeld ook Officier in de Orde van Oranje Nassau en Commander of the British Empire. Niet slecht voor een man zonder diploma die zijn carrière ooit begon op de marketingafdeling van autobouwer Ford. Volgens sommigen is hij au fond altijd een autoverkoper gebleven. Toch schopte hij het in zijn latere loopbaan tot gedelegeerd bestuurder van de Britse multinational British Tire & Rubber. Via een tussenstap bij het defensiebedrijf Vickers keerde hij in 2000 voor Bekaert naar België terug. Buysse heeft ook zijn eigen debatclub, het Nieuw Economisch Appel (NEA), dat hij zelf 'het meest dictatoriale clubje van België' noemt. Desondanks - of juist daarom? - bevat het NEA-ledenbestand de fine fleur uit de zakenwereld, de ambtenarij, de politiek, de magistratuur en de journalistiek. Buysse, anglofiel en economisch liberaal, heeft zich nooit tot een politieke familie bekend, hoewel hij herhaaldelijk door CD&V aan zijn mouw is getrokken. Hij is afkomstig uit een beroemd advocatengeslacht en bezit ook zelf de gave van het woord. Niet cameraschuw en niet geremd door de discretieplicht van de officiële adviseurs van Filip, is baron Buysse een dankbare en mediatieke verdediger van de prins en de monarchie. Hem een slippendrager noemen, is overdreven, hoewel hij bij gelegenheid zeker niet vies is van een regelrechte apologie. Door Ann Peuteman en Han Renard