Ook de toekenning van een studiebeurs gebeurt op basis van een puntensysteem. Met de invoering van het studietoelagekrediet wil de overheid erop toezien dat het geld dat ze aan een student uitkeert om er studiekosten zoals boeken en de huur van een kamer mee te betalen, goed wordt besteed. Beurzen tussen 220 en 4583,86 euro zijn er voor wie een modeltraject volgt en aan de voorgeschreven voorwaarden voldoet (zie www.studietoelagen.be).
...

Ook de toekenning van een studiebeurs gebeurt op basis van een puntensysteem. Met de invoering van het studietoelagekrediet wil de overheid erop toezien dat het geld dat ze aan een student uitkeert om er studiekosten zoals boeken en de huur van een kamer mee te betalen, goed wordt besteed. Beurzen tussen 220 en 4583,86 euro zijn er voor wie een modeltraject volgt en aan de voorgeschreven voorwaarden voldoet (zie www.studietoelagen.be). Ga even zitten, want dit is écht ingewikkeld. Om te beginnen moet je goed begrijpen dat elk bachelorjaar je 60 studiepunten kost. Als je start in het hoger onderwijs, geeft de overheid je een virtueel rugzakje met drie vakjes. In het eerste vakje zit je startkrediet, dat goed is voor 60 studiepunten. In het tweede vakje zit het studietoelagekrediet. Daarin komen de studiepunten terecht die je krijgt voor elk opleidingsonderdeel waarvoor je slaagt. Omdat je nog geen examens hebt afgelegd, is het tweede vakje aanvankelijk leeg. In het derde vakje zitten 60 studiepunten aan jokerkrediet. Die kun je gebruiken wanneer je tijdens je opleiding studiepunten uit de andere twee vakjes te kort komt. Een voorbeeld. Je begint een bacheloropleiding met een modeltraject. In je eerste jaar neem je 60 studiepunten op. Die gaan van je startkrediet af, waardoor je eerste vakje leeg is. Je slaagt niet voor alle examens en behaalt 40 van de 60 opgenomen studiepunten. Die 40 komen terecht in je tweede vakje, je studietoelagekrediet. De 20 waarvoor je niet slaagde, verlies je. Het volgende academiejaar neem je opnieuw 60 studiepunten op, plus de 20 van de opleidingsonderdelen waarvoor je niet was geslaagd - samen dus 80 studiepunten. Maar omdat je de 20 studiepunten die je overdoet al eens in rekening hebt gebracht, hoef je dat niet nog eens te doen. De overige 60 studiepunten haal je uit je tweede vakje, je studietoelagekrediet. Maar doordat je niet voor alle vakken was geslaagd, heb je daar maar 40 punten, 20 te weinig dus. Voor die 20 punten spreek je dan je jokerkrediet aan. Je begint je tweede jaar met 40 jokerpunten op overschot. In dat tweede jaar slaag je echter in alle opleidingsonderdelen. Je krijgt dus je 60 ingebrachte punten weer terug, waardoor er naast de resterende 40 jokerpunten weer 60 studiepunten in je tweede vakje zitten. In je laatste bachelorjaar neem je nogmaals 60 studiepunten op. Die haal je volledig uit het tweede vakje, waardoor dat opnieuw leeg is. Je behoudt nog altijd 40 jokerpunten. Als je je derde jaar succesvol afsluit, krijg je opnieuw 60 studiepunten terug. Lukt dat niet dan kun je de kosten van je opleiding niet langer betalen met je beurs, maar je zult voor alles zelf moeten opdraaien!