ALINE JULIA
...

ALINE JULIA"De huidige stroom van vluchtelingen uit Kosovo maakt dat er dringend nieuwe opvangplaatsen moeten worden gecreëerd. De bestaande centra zitten vol. Daarom is eerder al beslist om nieuwe centra op te richten in Sint-Truiden en Waulsart en de bestaande centra van Rixensart en Florennes uit te breiden. We zitten met een acuut probleem, waarvoor snel een oplossing moet worden gezocht. Meer dan waarschijnlijk zullen in De Haan vooral Kosovaren terechtkomen, omdat zij momenteel de grootste groep van vluchtelingen vormen. Als de situatie in Kosovo stabiliseert, is de kans groot dat de stroom weer afneemt. In principe gaat het in De Haan ook om een tijdelijk opvangcentrum. Of de opening van een asielcentrum de economische belangen van een gemeente schaadt, zoals de burgemeester van De Haan beweert, weet ik niet. Maar: dat argument is overal even relevant, ook in het centrum van Brussel. Als je een gemeente als vrijwilliger vraagt voor een asielcentrum, krijg je altijd een negatief antwoord. Daar schiet je dus niets mee op. De ervaring leert dat de tegenstand na een tijdje trouwens gewoon verdwijnt. Omdat men merkt dat het allemaal best meevalt. Neem het voorbeeld van Kapellen, waar vorig jaar een open centrum geopend is en waar initieel de reacties ook heel negatief waren, waar het Vlaams Blok zelfs demonstraties organiseerde. Een jaar later, tijdens de opendeurdag van het centrum, komen veel Kapellenaars over de vloer die heel enthousiast zijn. Van negatieve gevoelens is daar geen sprake, de bewoners zien het centrum als een verrijking van de buurt. Akkoord, het blijft een beetje cru om te zeggen dat we geen rekening houden met de wensen en grieven van de gemeente- of stadsbesturen. Aan de andere kant is het ook heel erg cru om aan vluchtelingen die het land binnenkomen, te zeggen dat er voor hen geen plaats is omdat niemand hen onderdak wil bieden. Iedereen heeft recht op een menselijke opvang en op een asielaanvraag."YVAN CATRYSSEDe beslissing om in De Haan een tijdelijk opvangcentrum voor asielzoekers te openen, gebeurde zonder samenspraak met het gemeentebestuur, klaagt burgemeester Yvan Catrysse. De komst van het centrum zal hoe dan ook een negatieve invloed hebben op het imago van De Haan, vreest hij, en minder toeristen betekent schade aan de plaatselijke economie. "We worden voor een voldongen feit gesteld. Blijkbaar is de beslissing om dit asielcentrum te openen een zuiver burgerlijke zaak, waar wij als gemeente geen inspraak in hebben. Als er een camping opengaat, moeten echter 125 attesten worden ingevuld en evenveel goedkeuringen worden gegeven. Als hier twee hondendrollen op de stoep liggen, wordt er jarenlang gesproken over hoe dat moet worden vermeden. Een ingrijpende beslissing zoals deze, wordt evenwel in een handomdraai genomen. Zonder samenspraak. Dat stoort me heel erg. Ik vrees bovendien dat de tijdelijke vergunning van een jaar snel zal worden verlengd. Er gaan nu zelfs geruchten de ronde dat het Rode Kruis het gebouw zou kopen in de plaats van huren, waardoor het asielcentrum wel eens een permanent karakter zou kunnen krijgen. En wie zegt dat er niet meer dan 128 asielzoekers komen?! Als ik zie hoe ik nu in het ootje ben genomen, zou het me niet verbazen. Kijk, ik heb niets tegen asielzoekers of tegen het Belgische asielbeleid. Bepaalde lieden willen mij afschilderen als een racist, maar dat is onjuist. Ik heb als burgemeester echter verschillende gemeentebelangen te dienen. Waaronder ook economische belangen. Of ik dat leuk vind of niet, asielzoekers schaden het imago van de gemeente. En als de toeristen wegblijven, is dat rampzalig voor De Haan, want de economie steunt hier bijna volledig op het toerisme. Men verwijt me nu dat ik geen asielzoekers wil, maar wél Duitsers met Mercedessen aantrek. Tja, wat moet ik daar op zeggen? Wij ontvangen vakantiegangers van alle rangen en standen, hier vind je zowel luxe-appartementen als campings. Feit is gewoon dat de idee van dit centrum bezoekers afschrikt. Niet alleen in De Haan, maar in alle kustgemeenten. De inplanting van opvangcentra zou zorgvuldiger moeten worden bekeken, op federaal niveau. Men moet mij toch eens uitleggen hoe ik dit plan kan verkopen aan mijn bezoekers. Stel u voor: De Haan, zijn bossen, zijn strand, zijn rust en zijn asielzoekers! Dat gaat niet, hè."Opgetekend door Bart Vandormael