Een opvallende eigenschap van filosofen is dat zij zich bezighouden met zowat alles wat het geval is. Filosoof Hans Theys (56) dook al vroeg met grote gretigheid in de wereld van de kunst, al dan niet op weg gezet door wijsgerige schrijvers als Susan Sontag. Zijn nieuwe boek laat hij voorafgaan door een van haar weinig vanzelfsprekende overwegingen: 'Het is onze taak de inhoud terug te dringen zodat we het ding zelf kunnen zien.' Daarvoor moeten we 'onze zintuigen opnieuw leren gebruiken'. Theys schaart zich achter die gedachte vanuit de ervaring dat kunstenaars zich minder bekommeren om ideeën dan om vormen. Daarvan zijn er eindeloos veel, weet hij, zeker een pak meer dan dat er ideeën zijn. Zijn bewering prikkelt tot nad...