De reden waarom hij na bijna een kwarteeuw terugkeerde naar De Pont, in een rolstoel vanwege gescheurde voetligamenten nog wel, was simpel. Hij had er in 1995 een van zijn eerste buitenlandse solotentoonstellingen, Blow Up, het begin ook van een persoonlijke relatie met directeur Hendrik Driessen, die nu zijn loopbaan afsluit met The Return, de tweede solo in Tilburg van Luc Tuymans. Een terugkeer als wereldster, bezeten door dezelfde obsessies en demonen die toen al zijn ongemakkelijke schilderijen omwoelden. In het Frans en het Engels heeft men het over revenants ('teruggekeerden') als het over geesten gaat.
...