Kunstenaar is men voor het leven, zouden we denken. Het cliché leidt een taai leven, en daar zal deze kleine expo, ingericht door Lode Geens onder het dak van het M HKA, weinig aan veranderen. Nochtans, hij toont sprekende voorbeelden van kunstenaars die het op een bepaald moment om uiteenlopende redenen voor bekeken hebben gehouden. Een ongehoorde reden voor die beroepsklasse om te stoppen is het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. En kijk, we krijgen een televisiefragment waarin Panamarenko op zijn vijfenzestigste, bij de opening van zijn overzichtstentoonstelling, fijntjes glimlachend verklaart: 'Ik wil iets anders gaan doen. Naar de sterren zien, bijvoorbeeld.'
...