'Als er één zaak is die de zorg van onze politici zou moeten wegdragen, dan is het Rusland. President Poetin wil het oude Rusland laten herleven. De annexatie van de Krim is in dat plan slechts een eerste stap. Historisch valt er zelfs wat voor te zeggen. Maar Poetin ziet het nog grootser: niet alleen de Krim is een historische fout die dringend rechtgezet moet worden, dat geldt ook voor het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. Ook die klok wil hij terugdraaien. Helemaal terug kan hij evenwel niet. Estland, Letland en Litouwen zijn voor Rusland definitief verloren.
...

'Als er één zaak is die de zorg van onze politici zou moeten wegdragen, dan is het Rusland. President Poetin wil het oude Rusland laten herleven. De annexatie van de Krim is in dat plan slechts een eerste stap. Historisch valt er zelfs wat voor te zeggen. Maar Poetin ziet het nog grootser: niet alleen de Krim is een historische fout die dringend rechtgezet moet worden, dat geldt ook voor het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. Ook die klok wil hij terugdraaien. Helemaal terug kan hij evenwel niet. Estland, Letland en Litouwen zijn voor Rusland definitief verloren. 'Maar Oekraïne valt wellicht in twee delen uiteen. Als dat gebeurt - en Europa dat láát gebeuren - is er voor Rusland weinig reden om daarna niet nog verder te gaan. Ik maak me weinig illusies: Wit-Rusland zijn we nu al kwijt. En de Russen gebruiken het beste pressiemiddel wat er bestaat: goedkoop gas. Poetin durft zijn macht te gebruiken. 'Rusland heeft Europa dus duidelijk gemaakt dat het dringend werk moet maken van zijn buitenlandse politiek. Toen in 1989 de Muur viel, was ik er al voorstander van om de NAVO zo ver mogelijk naar het oosten uit te breiden, tot Oekraïne en Wit-Rusland. Men heeft zich toen ingehouden, uit politieke overwegingen. En nu betalen we de prijs omdat men toen niet toekomstgericht durfde te denken. 'Waarbij ik bij mijn tweede punt kom: nog een geluk dat we Europa hebben. Kunnen we ons eigenlijk voorstellen in welke situatie we zouden zitten als we Europa niet hadden? Zonder Europese druk hadden we met de zogenaamde 'PS-regering' geen tekort van 2,1 maar van 5 procent. Europa heeft de Belgische regering enorm geholpen om orde op zaken te stellen. De Europese verkiezingen zijn net zo belangrijk als de federale of de Vlaamse: een klein land kan alleen maar sterk zijn in een groter verband. 'Onze strategie zou erin moeten bestaan naar een sterk en concurrentieel België te streven in een sterk en concurrentieel Europa. We hebben in Europa een economische unie. Daarbij moet een grotere politieke unie komen, en in de wereld van vandaag vereist een politieke unie ook een militaire unie. Kijk naar de VS: Washington stuurt het buitenlandse beleid. Daarover zou het Europese debat moeten gaan. Maar daar zijn wij dus niet mee bezig: onze politici niet, en onze publieke opinie evenmin. Er is in België een enorm gebrek aan strategisch inzicht. Erger nog: op lange termijn is er helemaal geen strategie. 'Dat brengt me bij mijn derde punt, en dat is binnenlands. Hoe kan in die internationale context ook de Belgische industrie concurrentieel blijven? Want de motor van de economie is onze industrie. Als die draait, trekken ook de diensten automatisch aan. Niet omgekeerd. Zeker in een van de meest open economieën ter wereld moeten onze bedrijven dus wel internationaal meekunnen. Dat betekent: concurrentieel zijn. Ook wat betreft de loonkosten. 'Daarom zou ik een lans willen breken voor een fundamentele hervorming van het belastingsysteem. Ik stel voor om de huidige vennootschapsbelastingen gewoon af te schaffen. Belast de bedrijven alleen wanneer er geld uit de onderneming getrokken wordt: bij de uitkering van een dividend, bijvoorbeeld, of bij de stopzetting van een bedrijf. Dán moet de fiscus aankloppen. Ik wil dus naar een systeem dat eerlijker is - vandaag betalen eigenlijk alleen de kmo's belastingen, niet de grote bedrijven - én eenvoudiger - snoei dus maar stevig in alle aftrekposten -, dat de bedrijven zal aansporen om te investeren. Dat hen dus helpt hun concurrentiepositie te verstevigen, in plaats van die aan te tasten. 'Ik weet dat er aan de universiteiten groepen professoren denkwerk verrichten in dat kader. Zo'n hervorming moet je natuurlijk doorvoeren in het eerste jaar van de regeerperiode, zo kort mogelijk na de verkiezingen. De man die zo'n gigantische operatie het best zou kunnen leiden, is Koen Geens. Hij heeft zowel aan de universiteit, in het bedrijfsleven als in de politiek zijn sporen verdiend. Hij kent ons fiscaal systeem door en door en weet welke specialisten hem kunnen helpen. Hij is handig en intelligent. Koen Geens is de man om de volgende tien jaar onze welvaart te bewaken.' (lacht)