Eind oktober, even na de start van het academiejaar deed het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - departement Onderwijs een spoedtelling, een beperkte statistische telling. Zo krijgt de overheid een idee van het aantal studenten in de hogescholen en universiteiten. De uiterste datum waarop studenten zich kunnen inschrijven, is namelijk 1 februari - en die definitieve gegevens zijn pas enkele maanden later beschikbaar. De getallen in bijgaande grafieken zijn dus niet definitief, maar ze geven wel een trend weer.
...

Eind oktober, even na de start van het academiejaar deed het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - departement Onderwijs een spoedtelling, een beperkte statistische telling. Zo krijgt de overheid een idee van het aantal studenten in de hogescholen en universiteiten. De uiterste datum waarop studenten zich kunnen inschrijven, is namelijk 1 februari - en die definitieve gegevens zijn pas enkele maanden later beschikbaar. De getallen in bijgaande grafieken zijn dus niet definitief, maar ze geven wel een trend weer.Ook dit academiejaar zet de stijgende trend van het aantal studenten in het hoger onderwijs zich voort, maar de stijging is volledig aan het hogescholenonderwijs toe te schrijven. In vergelijking met de vorige spoedtelling stijgt de totale studentenpopulatie met 1972 koppen of 1,3 procent. De vrouwen maken bijna 54 procent uit van het totale aantal studenten hoger onderwijs. Van de bijna 157.000 studenten hoger onderwijs schrijft 64 procent zich in aan een hogeschool en 36 procent aan een universiteit. In het hogescholenonderwijs volgt zowat drie kwart van de studenten een opleiding van één cyclus (in principe drie jaar). In de officiële statistieken steeg het aantal studenten in het hogescholenonderwijs sinds academiejaar 1990-1991 van 82.149 tot 99.933 in 1998-1999. Dat is een stijging met meer dan eenvijfde. In dezelfde periode nam volgens het Statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs (schooljaar 1998-1999) ook in de universiteiten de populatie toe met 21 procent, van 56.904 tot 69.173 studenten.HOGESCHOLENONDERWIJS: GRENS VAN 100.000Vlaanderen heeft 29 hogescholen. De grootste hogeschool, Hogeschool Gent, telt meer dan 10.000 studenten. In vergelijking met de beperkte statistische telling van vorig academiejaar werden 2152 studenten meer geteld (+ 2,19 %). Dit academiejaar zien we de grootste absolute stijging in het studiegebied onderwijs (+ 13 %), in plaats van handelswetenschappen en bedrijfskunde. Dit studiegebied staat nu op de derde plaats, na industriële wetenschappen en technologie. Opvallende daler is gezondheidszorg (-7,5 %). Het hogeschooldecreet van 1994 stelt elf studiegebieden in. Binnen elk studiegebied zijn basisopleidingen gedefinieerd. Ze beslaan één cyclus (in principe drie studiejaren) of twee cycli (in principe elk van twee studiejaren). De tweede cyclus van de basisopleidingen voor de graad van handelsingenieur, architect, licentiaat in productontwikkeling, meester in productdesign of meester in muziek is ingedeeld in drie studiejaren. Binnen eenzelfde basisopleiding zijn dan weer opties mogelijk. De opleidingen in hogescholen zijn van academisch niveau. Ze zijn in vergelijking met het academisch onderwijs veeleer gericht op een toepassing in een beroep. In een basisopleiding van één cyclus wordt een student bijvoorbeeld opgeleid tot iemand die in een medisch secretariaat kan functioneren.Hoewel de vrouwen 54 procent vertegenwoordigen van het totale aantal hogeschoolstudenten, kiest slechts eenvijfde van hen voor een hogeschoolstudie van twee cycli.Bron : Beperkte Statistische Telling, ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - departement Onderwijs, 29 oktober 1999