Slotconferentie 'Allochtonen en media', zaterdag 26 april 2003 vanaf 13 u., Amerikaans theater, Dikkelindelaan 2, 1020 Brussel. www.minderhedenforum.be.
...

Slotconferentie 'Allochtonen en media', zaterdag 26 april 2003 vanaf 13 u., Amerikaans theater, Dikkelindelaan 2, 1020 Brussel. www.minderhedenforum.be.Paula D'Hondt klaagde als koninklijk commissaris voor het Migrantenbeleid al over het gebrek aan modellen en vedetten waaraan de allochtone jongeren zich kunnen spiegelen. Dat was begin de jaren '90. 'Maar het debat viel daarna een beetje stil', zegt Naima Charkaoui, coördinator van het Forum van Etnisch-Culturele Minderheden. 'In Vlaanderen leeft nog veel te weinig de spontane gedachte om de allochtone bevolking als een publiek te zien. Langs de andere kant zouden veel allochtonen zich ook wat meer mogen mengen in het maatschappelijk debat.'Journalisten en presentatoren van vreemde afkomst zijn nog steeds een curiosum in het Vlaamse medialandschap. 'Maar ook in debatten en interviews komen te weinig allochtonen aan bod', vult Charkaoui aan. Een tweede knelpunt is volgens haar de manier waarop allochtonen in de media komen of er juist niet in komen. 'Het grootste probleem is dat de media alleen over allochtonen praten in het kader van specifieke thema's, die dan meestal nog negatief zijn. Daarnaast zijn de bewoordingen vaak stereotyperend en neerbuigend, zelfs als dat niet echt de bedoeling is.'Diverse instanties startten de voorbije jaren met opleidingsprojecten om de werkgelegenheid van allochtonen te verhogen. Ook een aantal mediabedrijven werkt hieraan mee. Zo heeft de VRT nu een cel diversiteit uitgebouwd. Een programmamaker en een nieuw personeelslid zullen zich niet alleen bezighouden met diversiteit op het vlak van werkgelegenheid, maar ook binnen de beeldvorming. Het Minderhedenforum bracht zelf een cd-rom uit met adressen en telefoonnummers van allochtone deskundigen waarop redacties een beroep kunnen doen. 'Dat zijn voorbeelden van concrete acties in de goede richting,' zegt Charkaoui, 'maar iedereen blijft voorlopig op zijn eigen eilandje bezig. Om een sterke bewustmaking uit te bouwen, is er een betere coördinatie van de initiatieven nodig.' Ligt daar niet een toekomst voor het Minderhedenforum? 'Wij zouden dat wel willen doen,' lacht Charkaoui, 'maar wij zijn daarvoor een te kleine organisatie die ook rond andere thema's moet werken.'Hannes Cattebeke