Met recht en reden fulmineert Trends-journalist Alain Mouton tegen de toenmalige paarse regeringen ('De regering-Michel voert dezelfde strategie als ...

Met recht en reden fulmineert Trends-journalist Alain Mouton tegen de toenmalige paarse regeringen ('De regering-Michel voert dezelfde strategie als Ronald Reagan in de jaren tachtig', Knack nr. 47). De regeringen-Verhofstadt/Vande Lanotte hebben met voorsprong het meest funeste beleid gevoerd van alle naoorlogse regeringen. Het verkwanselen van tientallen miljarden gemeenschapsgeld aan dubieuze fiscale cadeaus, de manifeste prietpraat over het Zilverfonds, de schandalige sale and lease back-contracten van overheidsgebouwen, de perverse toe-eigening van het Belgacom-pensioenfonds, de obscure verkoop van Sabena enzovoort, breken ons nog altijd zuur op. Dat die twee nog steeds als eminente staatslieden worden opgevoerd, is hallucinant.