Neurowetenschapper Guillaume Drion (ULiège) en zijn collega's presenteren in PLoS ONE een nieuwe methode voor artificiële intelligentie. Ze lieten zich daarbij inspireren door onze hersenen. Die onderscheiden zich van computeralgoritmen door hun grote flexibilite...

Neurowetenschapper Guillaume Drion (ULiège) en zijn collega's presenteren in PLoS ONE een nieuwe methode voor artificiële intelligentie. Ze lieten zich daarbij inspireren door onze hersenen. Die onderscheiden zich van computeralgoritmen door hun grote flexibiliteit. Als een kind leert stappen in een living, bijvoorbeeld, kan het dat ook in de tuin. Maar algoritmen zijn niet in staat zich aan te passen aan situaties waarvoor ze niet geprogrammeerd zijn. Daarom hebben de onderzoekers geprobeerd het concept 'neuromodulatie' in hun programma's in te bouwen. Bij de hersenen wordt dat verzorgd door chemische boodschappers. In het nieuwe AI-systeem wordt het gesimuleerd door een eerste netwerk dat omgevingsprikkels in zich opneemt en daarmee een tweede netwerk aanstuurt, dat de gewenste taken uitvoert mét de mogelijkheid tot aanpassing in functie van veranderende omstandigheden. Een van de neuromodulatoren bij de mens is de prikkeloverdrager dopamine. Een ploeg rond neuroloog Sebastian Haesler (KU Leuven/VIB) toont aan dat nieuwe prikkels in ons hoofd tot een verhoogde dopamineproductie leiden. Dat zorgt ervoor dat we de nieuwe concepten versneld leren, onder meer door associaties te leggen met wat we al kennen. De onderzoekers menen dat die leerstrategie haar weg naar algoritmen voor AI zal vinden.