Wanneer u overweegt beleggingsfondsen aan te kopen, zouden uiteenlopende factoren een rol in het beslissingsproces moeten spelen: de beleggingstermijn, het risico, de verwachte return, de kwaliteit, de kosten, de uitkering of de kapitalisatie en de verhouding tegenover de rest van uw portefeuille. Onontbeerlijk vooraleer u overgaat tot de aankoop, is uw risicoprofiel te kennen en uw beleggingsdoelstellingen te bepalen. Als gevolg van de Europese MiFID-richtlijn zijn banken sinds vorig jaar zelfs verplicht hun klanten uit te nodigen voor een g...

Wanneer u overweegt beleggingsfondsen aan te kopen, zouden uiteenlopende factoren een rol in het beslissingsproces moeten spelen: de beleggingstermijn, het risico, de verwachte return, de kwaliteit, de kosten, de uitkering of de kapitalisatie en de verhouding tegenover de rest van uw portefeuille. Onontbeerlijk vooraleer u overgaat tot de aankoop, is uw risicoprofiel te kennen en uw beleggingsdoelstellingen te bepalen. Als gevolg van de Europese MiFID-richtlijn zijn banken sinds vorig jaar zelfs verplicht hun klanten uit te nodigen voor een gesprek daarover en een individueel beleggersprofiel op te stellen via een vragenlijst. Een hele rist factoren wordt daarbij in rekening gebracht, zoals uw leeftijd, uw familiale toestand, uw vermogen en uw kennis van de financiële markten. Belangrijk is te bepalen welk risico u aandurft en voor welke periode u de te investeren middelen wilt vastleggen. Hoewel natuurlijk niemand exact dezelfde financiële noden of doelstellingen heeft, hanteren de meeste financiële instellingen toch ongeveer gelijklopende risicoprofielen, zoals: 'conservatief', 'defensief', 'neutraal', 'dynamisch' of 'agressief'. Naast de belegger heeft ook het beleggingsfonds zelf een risicoprofiel. Om het dekseltje als het ware op het potje te laten passen, moet u ook dat zo goed mogelijk inschatten. Om het risico van een product te beoordelen, stelde de Belgische Vereniging van Asset Managers (BEAMA) een risico-indicator op die gaat van 0 (weinig risico) tot en met 6 (veel risico). Die classificatie voor ICB's (Instellingen voor Collectieve Beleggingen, de officiële naam voor beleggingsfondsen) is te consulteren via www.beama.be. Met het bepalen van uw eigen risico en dat van het fonds is de kous nog niet af. Vooraleer u de knoop doorhakt, lijkt het aangewezen om de kwaliteit van het beleggingsfonds te bekijken. Hiervoor kunt u verschillende bronnen raadplegen, bijvoorbeeld de wereldwijde verspreider van beleggingsinformatie Morningstar (www.morningstar.be). De gemiddelde return van de voorbije jaren of de vergelijking met een benchmark (een referentie-index) zal al een goede indicatie geven, maar resultaten uit het verleden zijn nog geen garantie voor toekomstige rendementen. Ook het kostenplaatje mag niet over het hoofd worden gezien. De kosten van beleggingsfondsen zijn heel divers. Er zijn eenmalige vergoedingen, zoals de aan- en verkoopkosten. Maar wat op lange termijn vooral het verschil maakt, is de jaarlijks terugkomende vergoeding die u betaalt voor het beheren van het fonds. Ten slotte moet u zich nog de vraag stellen of u een jaarlijks dividend wilt of liever kapitalisatie. Hebt u dat allemaal afgewogen, dan bent u klaar voor de aankoop van een beleggingsfonds. Thomas Verbeke