Als het overgrote deel van de Vlamingen en de betogers van zondag in Gent ('Een groene lap op een stier', Knack nr. 20) niet wisten dat de verkiezingen van 18 mei over de federale overheid gingen, betekent dit dat de politici te weinig hun best doen om dit goed uit te leggen en dat de media evenmin deze boodschap accuraat overbrengen.
...

Als het overgrote deel van de Vlamingen en de betogers van zondag in Gent ('Een groene lap op een stier', Knack nr. 20) niet wisten dat de verkiezingen van 18 mei over de federale overheid gingen, betekent dit dat de politici te weinig hun best doen om dit goed uit te leggen en dat de media evenmin deze boodschap accuraat overbrengen. Bij het aantreden van Dua had ik mijn twijfels over hoe zij water en vuur, met name landbouw en natuur, zou verzoenen. En toen ze het afbakeningsproces voor het VEN of Vlaams Ecologisch Netwerk - opgestart door haar CVP-voorganger Kelchtermans met zijn Natuurdecreet van 1997 - stillegde voor verdere studies, had ik zeer m'n twijfels. Dit VEN moest de vertaling worden van het door Europa opgelegde grote netwerk van natuurgebieden dat 'Natura 2000' heet. Of we het in Vlaanderen nu leuk vinden of niet, Europa is de baas en dit netwerk van natuurgebieden zal er komen. Komt het voor Europa echter te laat, dan zullen we hiervoor flink bestraft worden. Precies deze stelling brengt ook uw hoofdredacteur in '18 mei' naar voren, al meent hij dat Agalev voor haar 'bedilzucht' zal worden afgestraft - wat inmiddels ook gebeurd is. Met deze bedilzucht wordt bedoeld: het opstellen van regels om de achteruitgang van de natuur in die VEN-gebieden nog enigszins te kunnen stoppen. Velen onder ons weten nu al dat dit een bijna zeker verloren slag is. Blijkbaar willen jagers, vissers, grootgrondbezitters en andere plattelandsrecreanten dit allemaal niet horen en zal er bijvoorbeeld nog jaren op los gespoten en gemest kunnen worden. En dat allemaal in die groengekleurde gebieden op het gewestplan, want daar gaat het om in dat VEN. Die gebieden zijn op papier soms al tot vijfmaal toe beschermd en vaak eigendom van natuurverenigingen, en toch kan dit op geen enkele manier afgedwongen worden. Bovendien is de eenheidspolitie er nooit op het moment dat er ernstige misbruiken gebeuren of hun hulp wordt slechts ingeroepen om deze misbruiken vast te stellen. Gevolg, in volle broedseizoen blijven luchtballons in VEN-gebieden te midden van de grutto's landen en worden de buizerds er nog steeds vergiftigd. En niemand kan dat tegenhouden, want over die vrijheid ging de betoging van zondag. In heel die discussie echter bleef Dua moedig overeind, zelfs toen haar collega Gabriëls meedeed aan die hetze tegen haar, terwijl hij nota bene medeverantwoordelijk is voor het Natuurdecreet en het VEN dat hieruit volgt. Om die houding en haar integriteit verdient ze nu ten volle onze steun. Lieve Van Bockstael, Laarne - Kalken.