De kijkcijfers vielen een beetje tegen. De Nederlandse commerciële omroep SBS 6 had nochtans grof geld betaald om de opgraving van de lijkkist van Pim Fortuyn live te mogen uitzenden. Over smaak valt te twisten: de butler van de vermoorde politicus en zijn twee hondjes waren thuisgebleven omdat ze de vertoning niet wilden meemaken. Maar de familie van Fortuyn zag geen andere mogelijkheid om de wilde geruchten te ontzenuwen dat het graf van de Rotterdamse Messias leeg was.
...

De kijkcijfers vielen een beetje tegen. De Nederlandse commerciële omroep SBS 6 had nochtans grof geld betaald om de opgraving van de lijkkist van Pim Fortuyn live te mogen uitzenden. Over smaak valt te twisten: de butler van de vermoorde politicus en zijn twee hondjes waren thuisgebleven omdat ze de vertoning niet wilden meemaken. Maar de familie van Fortuyn zag geen andere mogelijkheid om de wilde geruchten te ontzenuwen dat het graf van de Rotterdamse Messias leeg was. Nederland nam het voorbije weekend voor de tweede keer afscheid van 'Pim'. Zijn gebalsemde lichaam werd - na een laatste rondje boven Rotterdam - overgevlogen naar Italië, waar het werd bijgezet in een witmarmeren praalgraf. 'De show is over', zei Fortuyns broer Marten tijdens de uitvaartdienst. Maar voor 'fortuynisten' wordt het onooglijke dorpje Provesano in de toekomst allicht een bedevaartsoord, zoals Colombey-les-deux-Eglises dat is voor gaullisten en Graceland voor vetkuiven.Het kan haast geen toeval zijn dat de herbegrafenis van Pim Fortuyn samenviel met het aantreden van het nieuwe Nederlandse kabinet, waarin vier ministers van de LPF (Lijst Pim Fortuyn) zijn 'gedachtegoed' gestalte moeten geven. 'Pim zou het zo hebben gewild', sprak zijn plaatsvervanger op aarde Mat Herben. Er zijn nogal wat fortuynisten van het eerste uur die daaraan twijfelen. Zou Pim het bijvoorbeeld goed hebben gevonden dat het nieuwe kabinet zijn aartsvijand Ad Melkert (de verslagen PvdA-lijsttrekker) wil voordragen voor een baan bij de Wereldbank in Washington?RESPECT EN NAASTENLIEFDEDe tekst van het nieuwe regeerakkoord, had Pim Fortuyn altijd gezegd, 'moet op een A-viertje passen'. Maar het 'strategisch document' (een regeerakkoord mocht het niet heten) waarover de coalitiepartners het eens zijn geworden telt uiteindelijk 45 pagina's. En 'de geest van Pim' is er maar zeer ten dele in terug te vinden. Voor Nederlandse begrippen duurde de formatie ongemeen kort: nauwelijks twee maanden na de verkiezingen stond minister-president Jan Peter Balkenende met zijn regeringsploeg bij koningin Beatrix op het bordes. Het had zelfs nog sneller gekund, als het de LPF niet zoveel moeite had gekost om geschikte bewindslieden te vinden. Binnen de eigen fractie waren die niet voorhanden (vlak voor zijn dood klaagde Fortuyn tegenover intimi nog over 'het stelletje non-valeurs' op zijn lijst), beoogde kandidaten uit het bedrijfsleven zoals de multimiljonair Joep van den Nieuwenhuyzen bedankten voor de eer. En dus moest LPF-onderhandelaar Mat Herben in arren moede leentjebuur gaan spelen bij andere partijen. Vice-premier en minister van Volksgezondheid voor de LPF wordt Eduard Bomhoff, tot voor kort lid van de sociaal-democratische PvdA. De christen-democraat Hilbrand Nawijn, die de speciaal voor de LPF gecreëerde portefeuille Vreemdelingenbeleid en Integratie gaat beheren, was tot vorige week nog CDA-gemeenteraadslid in zijn woonplaats Zoetermeer. Beide heren hebben in het verleden weinig blijk gegeven van affiniteit met 'het gedachtegoed van Pim'. Zo pleit Bomhoff in zijn column in NRC Handelsblad al jaren voor hogere uitgaven in de gezondheidszorg - terwijl Fortuyn juist van mening was dat daar geen cent extra in mocht worden geïnvesteerd. 'Wij streven naar een betrokken samenleving, waarin respect, naastenliefde en verantwoordelijkheid kunnen opbloeien', zei minister-president Balkenende bij de presentatie van zijn kabinet. Het klinkt vroom genoeg om 'de geest van Pim' op te roepen, maar Balkenendes voorganger Wim Kok waarschuwde in een opmerkelijk afscheidsinterview dat de nieuwe bewindsploeg er niet in zal slagen de door Fortuyn gewekte verwachtingen in te lossen. Fortuyn beloofde onder meer binnen de vier jaar een einde te maken aan de files op de Nederlandse wegen. En hoe zal zulks geschieden? Simpel: de benzineprijs gaat omlaag en er worden nieuwe wegen aangelegd. Het ei van Columbus! Intussen zal het minister-president Balkenende niet meevallen zijn bonte coalitie vier jaar bij elkaar te houden. De politieke onervarenheid van de LPF-ministers en het ruziesfeertje binnen die partij vormen niet eens het grootste probleem. De LPF kan zich niet permitteren de coalitie op te blazen. Maar de liberale VVD hoeft alleen maar de stekker eruit te trekken om bij nieuwe verkiezingen het verloren terrein terug te winnen. Zelfs in Nederland kan de gekte niet blijven duren.Piet Piryns