Onderzoek van geograaf Arthur Depicker (Koninklijk Museum voor Midden-Afrika) en zijn collega's, gepubliceerd in Nature Sustainability, legt een verband tussen grootschalige ontbossing en dodelijke aardverschuivingen in de Kivu Rift, een dichtbevolkte regio in...

Onderzoek van geograaf Arthur Depicker (Koninklijk Museum voor Midden-Afrika) en zijn collega's, gepubliceerd in Nature Sustainability, legt een verband tussen grootschalige ontbossing en dodelijke aardverschuivingen in de Kivu Rift, een dichtbevolkte regio in Rwanda, Burundi en Oost-Congo. Door ontbossing vergaan de wortelstructuren die bodems extra stevigheid bieden, waardoor die gemakkelijker gaan schuiven. Onder druk van de bevolkingsgroei gaan mensen steeds vaker wonen op steile hellingen die ze vroeger meden, waardoor de risico's vergroten. Het aantal dodelijke slachtoffers van aardverschuivingen neemt jaar na jaar toe. Bio-ingenieur Wannes Hubau (eveneens KMMA) schrijft met zijn collega's in Nature dat tropische bergwouden in Afrika per oppervlakte-eenheid meer CO2 vasthouden dan het Amazonewoud. Elke hectare woud houdt 150 ton vast, of het equivalent van de CO2-uitstoot veroorzaakt door het energieverbruik van honderd huizen per jaar. Bergwouden doen het daarmee even goed als laaglandwouden. Dat is onverwacht, omdat de temperatuur er lager is. De voorbije twintig jaar ging er in Centraal-Afrika zo'n 800.000 hectare bergwoud verloren, waardoor er 450 miljoen ton extra CO2 in de atmosfeer terechtkwam. Tegen 2030 zou er nog eens een half miljoen hectare tegen de grond gaan.