De Volksunie wil de Vlaamse aanwezigheid in Brussel versterken. In de eerste plaats in de gemeentebesturen.
...

De Volksunie wil de Vlaamse aanwezigheid in Brussel versterken. In de eerste plaats in de gemeentebesturen.?Brussel is een stad waar goed dertig procent van de ongeveer één miljoen inwoners allochtoon is. Het multiculturele feit ontkennen zou dus dwaas zijn. Maar dat blindelings als een verrijking voorstellen, brengt ook geen zoden aan de dijk. Brussel is een bicultureel bestuurde multiculturele samenleving.? Dat schrijft de Volksunie in het Vlaams Actieplan voor Brussel dat ze vorige week presenteerde. De VU kiest voor een confederaal model met twee gemeenschappen en met Brussel als hoofdstad en als Hoofdstedelijk Gewest. Voor de partij vergt dat model keuzes, ?noodzakelijk voor het beheer van de sociale zekerheid en de fiscaliteit.? De VU wil dat de Brusselaars een subnationaliteit kiezen, dat zij beslissen of zij tot de Franse of de Vlaamse gemeenschap behoren. ?Alle inwoners van Vlaanderen zijn voor de VU Vlamingen, dus ook wie in Brussel Vlaming wil zijn. Dat is de nationaliteitskeuze. Daardoor blijft de band tussen Vlaanderen en de Brusselse Vlamingen ook in de toekomst intact.? In ruil voor de oververtegenwoordiging van de Franstaligen in de federale regering, zijn de Vlamingen in de Brusselse regering verhoudingsgewijs beter vertegenwoordigd dan hun verkiezingsuitslag zou verantwoorden. De VU vindt die pariteit nuttig, maar toch kunnen de Vlamingen in Brussel onvoldoende op het beleid wegen. Ze zijn namelijk ondervertegenwoordigd in de negentien gemeenten. Brussel is de enige Belgische stad die niet is gefuseerd. De VU is voor de fusie van de negentien gemeenten. In afwachting daarvan bepleit ze de overdracht van zoveel mogelijk bevoegdheden naar het hoofdstedelijk niveau. En in de negentien gemeenten moet minstens één derde van de gemeenteraadszetels naar Vlamingen gaan. De Nederlandstaligen moeten ook gewaarborgd zitting hebben in de schepencolleges. STRIJDPUNT.Vooraan in het Vlaams-nationale actieplan staat een actief huisvestingsbeleid. Dagelijks pendelt een kwartmiljoen Vlamingen naar Brussel, maar almaar minder Nederlandstaligen wonen in de hoofdstad. Ambtenaren die voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie werken, krijgen al een verhuizingspremie van 100.000 frank en een maandelijkse vergoeding van 4.000 frank om in Brussel te gaan wonen. De VU wil de verhuizingspremie uitbreiden naar alle ambtenaren van de Vlaamse Gemeenschap. Er moet een onthaal- en promotiedienst komen, Vlaamse investeerders moeten worden aangemoedigd om in betaalbaar vastgoed te beleggen. Voorzitter Bert Anciaux wil een Vlaamse vastgoedmaatschappij oprichten, die met overheidssteun en privé-geld woningen bouwt voor of verkoopt aan Vlamingen. De VU wil de Nederlandse taal zichtbaarder en hoorbaarder maken in de hoofdstad. De Brusselse middenstand moet duidelijk worden gemaakt hoe belangrijk de Vlaamse klanten voor haar (kunnen) zijn. Winkeliers worden geholpen bij het in het Nederlands vertalen van opschriften en andere commerciële informatie, winkelketens moeten het Nederlands gebruiken. En met een zachte offensieve campagne worden de Vlamingen aangezet om zelf Nederlands te blijven praten. De nota herhaalt de krachtlijnen van de onderwijsnota van Sven Gatz, lid van de Hoofdstedelijke Raad. Het aantal kinderen in het Nederlandstalig lager onderwijs groeit, maar het aantal homogeen Nederlandstalige ouderparen daalt spectaculair : van 86 procent in 1979 tot 35 procent nu. Dat bedreigt de kennis van het Nederlands, zelfs in het Nederlandstalig onderwijs. Het secundair onderwijs kampt dan weer met een terugloop van het aantal inschrijvingen. De VU wil de Nederlandse cultuur beter uitdragen, bepleit een mediastrategie voor de hoofdstad en wil de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector uitbouwen. De naleving van de taalwetten in de openbare ziekenhuizen is een ?prioritair strijdpunt?.