REUS ONDER DE FARAO'S

Achnaton is 30 eeuwen verzwegen en vergeten, tot hij berucht wordt als revolutionair hervormer. Of wijst zijn eenmanskruistocht tegen de gevestigde orde op waanzin?
...