REUS ONDER DE FARAO'S

Achnaton is 30 eeuwen verzwegen en vergeten, tot hij berucht wordt als revolutionair hervormer. Of wijst zijn eenmanskruistocht tegen de gevestigde orde op waanzin?
...

Achnaton is 30 eeuwen verzwegen en vergeten, tot hij berucht wordt als revolutionair hervormer. Of wijst zijn eenmanskruistocht tegen de gevestigde orde op waanzin?Farao van Egypte in de 18de dynastie.Keert zich tegen de Amonpriesters van Thebe, verandert zijn naam Amenhotep IV in Achnaton en bouwt een nieuwe hoofdstad, Achetaton.Verwaarloost de Egyptische gebieden in het Midden-Oosten.Ziet zijn naam na zijn dood overal gewist.De verklaring voor de korte breuklijn van Achnatons monotheïstische zonnecultus is onduidelijk. Geeft hij uiting aan een groeiend inzicht, volgens Achmed Osman in Out of Egypt onder invloed van de joodse aartsvader Jozef? Of handelt hij op eigen houtje? Bij zijn volle verstand, bewust van het verzet van de elite die hem voor gek verklaart, of verblind door het eigen gelijk? Sommige egyptologen beweren dat hij zo afwijkt omdat hij eigenlijk een vrouw is. Onwaarschijnlijk, want hij is getrouwd met de oogverblindende Nefertiti. Ook de beeldhouwkunst kent onder Achnaton een omwenteling naar het realisme. De weinig flatteuze beeltenissen van de farao doen endocrinologen vermoeden dat Achnaton aan acromegalie lijdt. Die 'reuzenziekte' uit zich in vergrote handen, voeten, neus, kaak en oren, en in hoofdpijn, diabetes en een hoge bloeddruk. Of hij lijdt mogelijk aan het syndroom van Marfan, een verstoring van het bindweefsel die ook tot gigantisme leidt. Brachten zijn fysieke afwijkingen hem tot zijn ketterse zienswijzen?