Daniël Steevens
...

Daniël Steevens"Met zijn 1,2 miljoen leden is het evident dat het ABVV een massavakbond is. En het is al even logisch dat de diverse politieke overtuigingen van het land - meer in het bijzonder de progressieve, socialistische, ecologische en extreem-linkse strekkingen - erin vertegenwoordigd zijn. Dat is het normaal spel van de democratie en het ABVV voelt zich daar goed bij. De eisen die de bond op alle niveaus uitdraagt, zijn trouwens het resultaat van dit democratisch spel. Alle leden worden uitgenodigd om daaraan mee te werken. Bekommerd om zijn onafhankelijkheid, kan het ABVV echter niet aanvaarden dat een politieke partij, welke dat ook zij, de structuren en de kracht van het ABVV voor haar eigen doeleinden probeert te gebruiken. De PvdA geeft zelf toe dat dit haar bedoeling is. Ze kan haar stem immers alleen laten horen door gebruik te maken van een sterkere, grotere beweging; via de politieke verkiezingen is ze er nooit in geslaagd meer dan 0,5 procent van de stemmen te halen. Sommige methodes van de PvdA, meer bepaald het systematisch gebruik van geweld, zijn onaanvaardbaar. De PvdA is geen democratische partij en deinst er niet voor terug olie op het vuur te gooien om martelaren te creëren, bijvoorbeeld bij Clabecq of bij de migranten, zonder stil te staan bij de drama's die dit veroorzaakt. PvdA-sympathisanten beschouwen zichzelf als een zweeppartij voor links, maar het ABVV kan zich noch bij hun uiteindelijke doelstellingen noch bij de methodes van de partij aansluiten. Zonder onze leden het recht te betwisten om de partij van hun keuze te verdedigen - met uitsluiting van extreemrechts - hebben we beslist de nodige schikkingen te treffen om elk mollenwerk in onze syndicale structuren te voorkomen en dus ook te vermijden dat een tegensyndicaat zich in onze schoot ontwikkelt met het doel de vakbond te destabiliseren. De infiltratie moet evenwel niet worden overschat, gezien de kleine impact ervan. Elke heksenjacht wordt geweigerd." Gina DesmedtAls bepaalde partijen de structuren van het ABVV voor eigen doeleinden gebruiken, dan zijn dat de SP en de PS, aldus Gina Desmedt van de PvdA, voor wie de uitsluitingsmaatregel van de socialistische vakbond herinneringen oproept aan de zuiveringsacties tegen syndicalisten in de jaren dertig. "De Partij van de Arbeid ontkent zogenaamde infiltratiepogingen. Wij vormen een strijdbare groep, maar dat is altijd zo geweest en daar komen we openlijk voor uit. We verdedigen onze mening en proberen de werkers daarvan te overtuigen. Bij de zoveelste bedrijfssluiting, zeggen wij: we pikken dit niet. Een strategie die vruchten afwerpt. Terwijl Mia De Vits (algemeen secretaris van het ABVV) tijdens het Renault-drama overleg pleegt met minister Vande Lanotte over een "propere sluiting". Dat is het verschil. Indien er partijen zijn die de structuren van het ABVV voor eigen doeleinden gebruiken, dan zijn dat toch wel de SP en de PS, niet de PvdA. De bewering dat wij olie op het vuur gieten om martelaren te creëren, is onwaardig uit de mond van een syndicalist. Het is de taal die de patroon gebruikt tegen een delegatie die echt strijd voert voor de belangen van haar leden. De beslissing om leden van onze partij te weren, wordt genomen op basis van documenten die in de pers worden verspreid en die door een anonieme informant aan een ABVV-verantwoordelijke overhandigd worden. De persoon aan wie de documenten worden toegeschreven, is echter geen lid van onze organisatie. Het gaat om een getypte tekst, waarmee allerlei manipulaties mogelijk zijn. De maatregel roept herinneringen op aan de zuiveringsacties tegen communistische en strijdbare syndicalisten in de jaren dertig. Onder het voorwendsel van "de strijd tegen het communistisch mollenwerk" voerden de Amerikaanse en Europese geheime diensten toen een heksenjacht, die de arbeidersbeweging verzwakte en de opkomst van het fascisme vergemakkelijkte. Het ABVV is zich daar zo goed van bewust dat het zich verplicht voelt om de haverklap te zeggen dat het "geen heksenjacht" wil. Nu, ik ben ervan overtuigd dat een meerderheid van de vakbondsleden niet gediend is met deze houding. Er is een roep naar een syndicalisme dat niet plooit. Een syndicalisme zoals wij dat verdedigen."Opgetekend door Bart Vandormael