De strijdende partijen in Libië leggen de wapens neer. Na vredesgesprekken in Genève, geleid door...

De strijdende partijen in Libië leggen de wapens neer. Na vredesgesprekken in Genève, geleid door de Verenigde Naties, werd Abdul-Hamid Mohammed Dbeibeh aangewezen als eerste minister van een overgangsregering. In Libië woedt sinds 2014 een burgeroorlog. Tot voor het vredesakkoord had het olierijke land twee regeringen, elk gesteund door milities die een deel van het grondgebied controleren. Dbeibeh is een puissant rijke zakenman. Hij moet verkiezingen voorbereiden tegen december.