Inktvissen zijn de 'intelligentste' ongewervelden....

Inktvissen zijn de 'intelligentste' ongewervelden. Toch rapporteert Communications Biology dat er fossiele voorlopers van inktvissen van liefst 522 miljoen jaar oud gevonden zijn. Slimmigheid duikt dus niet altijd laat op in de evolutie van het leven.