Volgens New Scientist kan de Europese Unie elk jaar...

Volgens New Scientist kan de Europese Unie elk jaar 33 miljoen ton CO2 uitsparen door gebruik van genetisch gemanipuleerde gewassen. Dat zou de klimaatopwarming beperken. De gewassen hebben een hoge opbrengst, waardoor er minder land nodig is voor landbouw.