Uit gegevens die zijn voorgesteld op een Europees ...

Uit gegevens die zijn voorgesteld op een Europees neurologiecongres blijkt dat een patiënt met zware migraine elk jaar 33 dagen niet kan gaan werken. Bij minder zware migraine gaat het om 15 dagen. Die cijfers impliceren een groot economisch verlies.