Gert Ysebaert (ceo van Het Mediahuis): We werkten al samen voor radiozender Nostalgie en richtten samen een vennootschap op voor onze gemeenschappelijke drukkerij. Onafhankelijk van elkaar bleken we voor onze kranten dezelfde strategische oefening te hebben gemaakt. Vandaar dat we redelijk snel tot een akkoord zijn gekomen, waarbij Concentra 38 procent krijgt van Het Mediahuis en Corelio 62 procent.
...

Gert Ysebaert (ceo van Het Mediahuis): We werkten al samen voor radiozender Nostalgie en richtten samen een vennootschap op voor onze gemeenschappelijke drukkerij. Onafhankelijk van elkaar bleken we voor onze kranten dezelfde strategische oefening te hebben gemaakt. Vandaar dat we redelijk snel tot een akkoord zijn gekomen, waarbij Concentra 38 procent krijgt van Het Mediahuis en Corelio 62 procent. Ysebaert: We hebben er in eerste instantie voor gekozen onze basisactiviteiten samen te brengen. Een volledige fusie, met onder meer regionale tv-zenders, onze participatie in De Vijver en ook Franstalige activiteiten, zou veel complexer geweest zijn. Laten we eerst dit project tot een goed einde brengen. Daarna zien we weer verder. Ysebaert: Met het Mediahuis willen we die activiteiten nog rendabeler maken dan ze nu zijn. Dat zal natuurlijk niet op korte termijn lukken. Zo'n fusie kost geld. Er zullen bijvoorbeeld veel middelen gaan naar een sociaal plan voor afdankingen. Ysebaert: Zolang de sociale onderhandelingen niet afgerond zijn, is dat vooruitlopen op de feiten. Maar iedereen ziet natuurlijk wel dat we de dubbele functies gaan schrappen. Omdat we een gelijksoortig informaticasysteem hanteren, zullen minder IT'ers nodig zijn. We gaan ook onze klantendiensten, advertentiewerving en boekhouding samenvoegen. Ook het aantal managers zal slinken. Ysebaert: Elke titel zal investeren in het domein waarin hij sterk en uniek is. Het is aan de hoofdredacties om te beslissen wat ze van andere willen overnemen. Wij hebben uiteraard de kaarten geschud, maar het zijn de redacties die bepalen wat ze zelf willen doen. Ysebaert: We hebben geen probleem met die verbintenis. Het is ook onze eigen intentie om de vier titels apart te behouden. De voorwaarden die we met de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) zijn overeengekomen, zoals een eigen politieke redactie en commentaarstukken, zijn voor een aparte krant het minimum minimorum. De vraag over de verspreiding van de Gazet van Antwerpen kwam wat onverwacht. Maar ik denk dat het de juiste optie is om de krant zo te behouden. Ysebaert: Vlaanderen heeft een rijk medialandschap, niet alleen voor de geschreven pers maar ook audiovisueel. Er zijn echter een aantal onvermijdbare evoluties die zich opdringen. Google, YouTube, Facebook... zijn allemaal internationale spelers die met veel tijd en aandacht van onze consumenten en met advertentiegeld gaan lopen. Daar moeten we rekening mee houden. Maar wij willen onze huidige rijkdom bewaren. Liever nu besparen en samenwerken dan op termijn titels te moeten opdoeken. We willen echt verder met die vier namen. Ysebaert: Ik begrijp de bezorgdheid, maar aan zij die ons nu al bekritiseren, wil ik vragen eerst af te wachten en dan te oordelen. Daarnaast hoop ik dat iedereen rekening houdt met de huidige situatie, zowel economisch als inhoudelijk: pure nieuwsberichten bijvoorbeeld zijn overal dezelfde, ook al worden ze onafhankelijk van elkaar gemaakt. Voor het overige hebben wij er alle belang bij om de vier merken te behouden. We willen een zo divers mogelijk publiek bereiken. Ysebaert: Het klopt dat onderzoeksjournalistiek in Vlaanderen een beetje stiefmoederlijk behandeld wordt. Maar ook hier zijn het de hoofdredacties die de keuzes zullen maken. Voor kranten is het niet eenvoudig om redacteurs maanden op één onderwerp te laten werken. Maar we zijn toch al geëvolueerd naar redacties met drie snelheden. De onlineafdeling moet heel snel nieuws brengen, daarnaast is er een deel dat voor de krant van morgen of voor de avondkrant werkt. Een derde desk werkt op de iets langere termijn en daar hebben we met de weekendmagazines ook de goede dragers voor. De lezer verwacht dat ook van een krant. Ysebaert: Nog heel lang. Het aantal lezers dat een papieren krant verkiest zal uiteraard niet meer toenemen, maar ondanks de snelle penetratie van tablets en smartphones daalt de verkoop maar heel traag. We moeten ook beducht zijn voor een selffulfilling prophecy: niet meer investeren in papier en daardoor lezers kwijtspelen. Wij gaan dus blijven innoveren in de papieren krant. Met een digitale krant vermijd je inderdaad hoge druk- en distributiekosten, maar mensen zijn er nog niet van overtuigd dat een digitale evenwaardig is aan een papieren krant. Je kunt momenteel nog geen digitale abonnementen verkopen voor dezelfde prijs als papieren. Ysebaert: We maken nu al DS Avond en Het Nieuwsblad op maat van de tablet. We gaan nu ook voor andere titels dezelfde mobiele toepassingen ontwikkelen, met onder meer extra informatie, foto's en video's voor tabletgebruikers. Ten tweede willen we onze nieuwssites afstellen op smartphones en op de verspreiding van berichten via sociale media. Er komen nog altijd veel internetgebruikers rechtstreeks naar onze sites, maar van zij die via een andere site bij ons belanden, moet Google het stilaan afleggen tegen de sociale media. Onze webredacties gaan hun stukken daarop afstemmen.