Zeeslangen komen vooral in ondiepe wateren van t...

Zeeslangen komen vooral in ondiepe wateren van tropische zeeën voor. Maar een studie in Austral Ecology toont aan dat ze 250 meter diep kunnen duiken - veel dieper dan biologen mogelijk achtten. Ze zoeken er in holen in de bodem naar prooien.