De globale uitstoot van het broeikasgas CO2 door...

De globale uitstoot van het broeikasgas CO2 door de mens plafonneerde tussen 2014 en 2016, maar in 2017 was er weer een stijging met 1,5 procent. Volgens Nature was dat een gevolg van een lichte groei van de economie in ontwikkelingslanden.