We staan voor een grote uitdaging: de opwarming van de aarde onder de 1,5°C te houden. Dat is het absolute maximum. Bij elke verdere opwarming stijgt het risico op langdurige of onomkeerbare ecologische schade. We moeten nu handelen. Dat beseft ook EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen, die nog maar net opriep om de CO2-uitstoot tegen 2030 niet met 40 % maar met 55 % te doen dalen.

Hoe helpt jouw belegging?

Wat hebben jouw beleggingen daarmee te maken? Veel. Want beleggingen beïnvloeden de richting waarin een industrie evolueert. Als je als investeerder niet alleen denkt aan het rendement op korte termijn, maar ook aan de ecologische en sociale winst op lange termijn, werk je mee aan een duurzame economie.

Triodos Bank heeft haar fondsen samengesteld met dit doel voor ogen. Als je investeert in een Triodos-fonds, weet je dat je investeert in bedrijven die concreet bijdragen aan een duurzame samenleving én een gezond financieel rendement leveren. Triodos gaat met deze bedrijven regelmatig in dialoog. Zo volgen we mee hun duurzame inspanningen op, hebben we impact en communiceren we in alle transparantie.

Triodos selecteert haar duurzame bedrijven en organisaties op basis van zeven prioritaire transitiethema's:

Duurzame landbouw en voeding

Duurzame mobiliteit en infrastructuur

Hernieuwbare grondstoffen

Circulaire economie

Gezondheid en welzijn

Innovatie voor duurzaamheid

Sociale inclusie en emancipatie

Bedrijven die inzetten op vervuilende energiebronnen als aardolie, aardgas of steenkool, maken geen kans. Triodos investeert daarentegen wel in bedrijven die zonnepanelen produceren, windmolens plaatsen en of slimme energienetwerken ontwikkelen. Op die manier sturen onze investeringen een groene economie aan.

Hoe meet je de impact van een duurzaam fonds?

Triodos berekent nauwgezet het financiële rendement van haar fondsen. Maar ook hun ecologische voetafdruk: hun CO2-uitstoot, afvalproductie en waterverbruik. Hoe doen we dat? Door in de eerste plaats van elk bedrijf in het fonds de CO2-voetafdruk te bepalen, dus de hoeveelheid broeikasgassen die dat bedrijf produceert. Stel dat een fonds 1% van de aandelen bezit van een bedrijf dat jaarlijks 365.000 ton CO2 uitstoot. Dan is de impact van die investering in het fonds 1% van 365.000, dus 3.650 ton CO2. Dezelfde berekening maken we voor de afvalproductie en het waterverbruik.

Door heel open over de ecologische voetafdruk van haar fondsen te communiceren, wil Triodos de hele financiële sector aanmoedigen hetzelfde te doen.

Ook duurzaam beleggen? Met Triodos Bank investeer je in een betere toekomst. Ontdekhierhoe je dat doet.

We staan voor een grote uitdaging: de opwarming van de aarde onder de 1,5°C te houden. Dat is het absolute maximum. Bij elke verdere opwarming stijgt het risico op langdurige of onomkeerbare ecologische schade. We moeten nu handelen. Dat beseft ook EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen, die nog maar net opriep om de CO2-uitstoot tegen 2030 niet met 40 % maar met 55 % te doen dalen.Wat hebben jouw beleggingen daarmee te maken? Veel. Want beleggingen beïnvloeden de richting waarin een industrie evolueert. Als je als investeerder niet alleen denkt aan het rendement op korte termijn, maar ook aan de ecologische en sociale winst op lange termijn, werk je mee aan een duurzame economie.Triodos Bank heeft haar fondsen samengesteld met dit doel voor ogen. Als je investeert in een Triodos-fonds, weet je dat je investeert in bedrijven die concreet bijdragen aan een duurzame samenleving én een gezond financieel rendement leveren. Triodos gaat met deze bedrijven regelmatig in dialoog. Zo volgen we mee hun duurzame inspanningen op, hebben we impact en communiceren we in alle transparantie.Triodos selecteert haar duurzame bedrijven en organisaties op basis van zeven prioritaire transitiethema's:Duurzame landbouw en voedingDuurzame mobiliteit en infrastructuurHernieuwbare grondstoffenCirculaire economieGezondheid en welzijnInnovatie voor duurzaamheidSociale inclusie en emancipatie Bedrijven die inzetten op vervuilende energiebronnen als aardolie, aardgas of steenkool, maken geen kans. Triodos investeert daarentegen wel in bedrijven die zonnepanelen produceren, windmolens plaatsen en of slimme energienetwerken ontwikkelen. Op die manier sturen onze investeringen een groene economie aan.Triodos berekent nauwgezet het financiële rendement van haar fondsen. Maar ook hun ecologische voetafdruk: hun CO2-uitstoot, afvalproductie en waterverbruik. Hoe doen we dat? Door in de eerste plaats van elk bedrijf in het fonds de CO2-voetafdruk te bepalen, dus de hoeveelheid broeikasgassen die dat bedrijf produceert. Stel dat een fonds 1% van de aandelen bezit van een bedrijf dat jaarlijks 365.000 ton CO2 uitstoot. Dan is de impact van die investering in het fonds 1% van 365.000, dus 3.650 ton CO2. Dezelfde berekening maken we voor de afvalproductie en het waterverbruik.Door heel open over de ecologische voetafdruk van haar fondsen te communiceren, wil Triodos de hele financiële sector aanmoedigen hetzelfde te doen.Ook duurzaam beleggen? Met Triodos Bank investeer je in een betere toekomst. Ontdekhierhoe je dat doet.