Een beetje jaloers waren we, vroeger. Te weten dat kinderen in Frankrijk tijdens de les geschiedenis de verhalen van koningen na koningen verteld kregen. Onze monarchie verbleekte bij die van het Franse rijk. Bij de vierhonderdste sterfdatum van koning Hendrik van Navarra, worden we getrakteerd op een site die zijn volle leven en goede werken etaleert aan de onwetenden. De vorst wordt tot op vandaag herinnerd voor het Edict van Nantes. Hiermee werd de godsdienstvrijheid voor de protestanten in het rijk gevrijwaard, hoewel het katholicisme de staatsgodsdienst bleef. Voorwaar modern. Op 14 mei 1610 werd Hendrik IV vermoord door de monnik Ravaillac, een fanaticus. Hij zag geen heil in een calvinist die zich tot het christendom bekeerd had. Het zou gisteren

gebeurd kunnen zijn.

Een beetje jaloers waren we, vroeger. Te weten dat kinderen in Frankrijk tijdens de les geschiedenis de verhalen van koningen na koningen verteld kregen. Onze monarchie verbleekte bij die van het Franse rijk. Bij de vierhonderdste sterfdatum van koning Hendrik van Navarra, worden we getrakteerd op een site die zijn volle leven en goede werken etaleert aan de onwetenden. De vorst wordt tot op vandaag herinnerd voor het Edict van Nantes. Hiermee werd de godsdienstvrijheid voor de protestanten in het rijk gevrijwaard, hoewel het katholicisme de staatsgodsdienst bleef. Voorwaar modern. Op 14 mei 1610 werd Hendrik IV vermoord door de monnik Ravaillac, een fanaticus. Hij zag geen heil in een calvinist die zich tot het christendom bekeerd had. Het zou gisteren gebeurd kunnen zijn.