Vandaag verschilt de zorg die slachtoffers van seksueel geweld krijgen erg naargelang het ziekenhuis waar ze in ons land terechtkomen. Zorgcentra na Seksueel Geweld moeten ervoor zorgen dat slachtoffers overal dezelfde behandeling en ondersteuning krijgen, legt prof. Kristien Roelens (UZ Gent) uit.
...

Vandaag verschilt de zorg die slachtoffers van seksueel geweld krijgen erg naargelang het ziekenhuis waar ze in ons land terechtkomen. Zorgcentra na Seksueel Geweld moeten ervoor zorgen dat slachtoffers overal dezelfde behandeling en ondersteuning krijgen, legt prof. Kristien Roelens (UZ Gent) uit.Naast Gent (UZ Gent), worden dit jaar nog twee andere centra geopend in Brussel (CHU Saint-Pierre) en Luik (CHU Liège) in het kader van een pilootproject. De drie ziekenhuizen kwamen het beste uit een haalbaarheidsstudie van de Universiteit Gent in opdracht van de federale overheid.In de zorgcentra worden slachtoffers van seksueel geweld 24 uur op 24, zeven dagen op zeven opgevangen door een forensisch verpleegkunde, een functie die voorheen nog niet bestond in ons land. Kristien Roelens: 'Aan de hand van een gestandaardiseerd forensisch stappenplan, gebeurt ook een sporenonderzoek. Wil het slachtoffer aangifte doen, dan komt de politie naar het zorgcentrum -- uitgangspunt is dat de hulp zo veel mogelijk naar het slachtoffer komt. Twijfelt het slachtoffer op dat moment nog om klacht in te dienen, dan kan dat later nog altijd. Dat is meteen ook het grote verschil met de huidige procedure, waar het sporenonderzoek en de aangifte samenhangen.'Naast de forensisch verpleegkundigen, is het de bedoeling dat er ook casemanagers ingezet worden. Prof. Roelens: 'Zij volgen afspraken op, begeleiden slachtoffers als ze na verloop van tijd toch een klacht willen indienen...'Aan het centrum zullen verder ook psychologen verbonden zijn. 'Door een dergelijke holistische aanpak moeten slachtoffers hun verhaal maar één keer vertellen, en verkleint voor hen de stap om zorg te vragen', vervolgt Kristien Roelens. 'Uit onderzoek blijkt ook dat slachtoffers van seksueel geweld door een holistische zorgbenadering minder risico lopen op het ontwikkelen van posttraumatische stressstoornis (PTSS). Ook het risico op revictimisatie daalt', aldus prof. Roelens.Na één jaar worden de proefprojecten geëvalueerd, het plan is om ze in de verdere toekomst uit te rollen in andere steden.